Nok er nok. Fredsforhandlinger nå!

Av Kolbjørn Schanche Toril Konst, Torgeir Engstad – styret for Antikrigs-Initiativet i Tromsø. Innlegget ble først publisert i Folkebladet 24. mai.

Norge er ingen fredsnasjon, tvert om er det vanskelig å finne et land i Europa hvor fredsbevegelsen står svakere. På Stortinget finns ingen parti som har erklært krig mot krigen. Krigstilhengerne spenner over det politiske spekteret fra Frp til Rødt.

Å sende våpen til Ukraina har en eneste effekt: Forlenge stedfortrederkrigen og den pågående nedslaktingen. Til nå er flere 100.000 ukrainske og russiske soldater drept og langt flere er varig skadet. Innbyggertallet i Ukraina er i dag under 20 millioner mot 34.5 millioner før krigen startet.

20. mai falt Bakhmut, etter nær åtte måneders kamp om byen. Å holde på Bakhmut kostet Ukraina over 60.000 soldater, bare siste døgnet døde sannsynligvis 1.600 ukrainere (Ref: oberst Douglas Macgregor).

Styret i AKI Tromsø: Kolbjørn Schanche Toril Konst, Torgeir Engstad

Krigen mellom Ukraina og Russland hadde ikke startet om Russland ikke hadde invadert. Det skjedde også i strid med folkeretten. Krigen må imidlertid sees i lys av en lang rekke hendelser som alle pekte mot krig. Dersom USA ikke hadde insistert på å utvide NATO til Russlands grenser hadde det ikke vært noen krig. 9. februar 1990 ga John Baker et løfte til Gorbatsjov om at NATO ikke skulle utvide sine grenser østover med en tomme. Tilsvarende løfter ble framsatt fra europeisk hold i årene som fulgte.

Advarslene om ikke å utvide NATO til Russlands grenser ble gjentatt om og om igjen de påfølgende årene. Som eksempler kan nevnes at nåværende CIA-sjef William Burns og tidligere regjeringsrepresentanter (William Perry, Robert Gates) og diplomater (George Kennan, Henry Kissinger) advarte mot utvidelse, men advarslene ble ignorert.

Continue reading “Nok er nok. Fredsforhandlinger nå!”

Krig er det største ondet

Av Bjarne Lavik, styremedlem i Antikrigs-Initiativet

Og det er også slik at de fleste, kanskje alle kriger, kunne vært unngått. Et stort eksempel er 2. verdenskrig. Hadde det vi kaller «Vesten» allerede før 1940, villet gå sammen med Sovjetunionen for å stoppe Hitler, hadde krigen ikke kommet. Men «Vesten», som i dag utgjør omlag 15 % av verdens befolkning, ville ikke det. Det var Sovjetunionen som var fienden. Så etterhvert ble Nazi-Tyskland en trussel også mot de etablerte imperiene. Men da var det for sent.

Drapene og myrderiene, som kunne vært unngått, herjet i 5 år. Sovjetunionen mistet 27-28 millioner og sørget for at Nazi-Tyskland ble knust.

Og hvor er vi nå?

Lærte verden noe som helst? FN ble opprettet med sine prinsipper for løsning av konflikter mellom land. Tok fredsbevegelsen over? Vi vet svaret: Det gjorde den ikke i det hele tatt. Krigsbevegelsen marsjerte framover og sørget for den ene krigen etter den andre. Bare USA er direkte og indirekte ansvarlig for minst 10 millioner liv siden 1945. Begynn med Koreakrigen og tell opp krig for krig, år etter år. Hvor lenge skal dette vare? Når skal de andre åpenbare løsningene komme på plass? Når skal krigshisserne bli skjøvet tilbake?


Nå rår skamløsheten og menneskeforakten
Nylig var G7-landene samlet, denne lille klikken som fortsatt vil styre verden. Hvor hadde de møtet sitt? I Hiroshima! Der 150 tusen ble drept 6. august 1945 da USA slapp sin atombombe over byen. Ren ekstrem terror. Japan hadde allerede tapt krigen. Og hva stemmer de for på møtet i denne byen av alle byer? Jo, mere våpen og fortsatt krig i Ukraina.

Forhandlinger, en fredsløsning, er fremmedord. «Våpen er vegen til fred» sier krigsforbryteren fra Libya-krigen, Jens Stoltenberg. Og et nesten enstemmig politisk miljø i landet vårt, sier det samme og støtter krig, mere krig. 98 % av media sier det samme. Hvor er «det frie ordets» representanter, journalistene og redaktørene? De som sier noe annet enn det som kommer fra NATO og USA er ikke flere enn kan telles på en hånd.

Ingen snakker om de 300 tusen som er drept, lemlestet for livet fysisk og mentalt. Bare siste døgnet i kampene om Bakhmut ble opp mot 2 tusen drept. Er dette greit? Skal det bare fortsette?

Er det så ille at de som har makt og innflytelse i Norge egentlig tenker slik USAs utenriksminister Madeleine Albright sa om de 500 tusen barn som døde i Irak på grunn av sanksjonene og mangel på medisin: «Det var verdt det»!

For Irak-krigen var nok et eksempel på løgn og terror. USAs bombing av byen Fallujah i 2004 var ren terror, karakterisert som folkemord, der bl.a. hvitt fosfor ble brukt. Det brenner mennesker til døde.

Men nå blir drapsmennene hedret

For noen måneder siden ble et nytt amerikansk krigsskip døpt USS Fallujah. Slikt er tradisjon der borte etter slag der heltene deres har vunnet og skal hedres. Skammeligheten ser ikke ut til å ha noen grenser.

Fred i Ukraina? Det er en telefon!

Og den går fra Biden til Putin, med «kopi»” til Zelensky, der USAs president sier: «Vi skjønner at Russland ønsker sikkerhet ved sine grenser. Det ønsker vi i USA også ved våre grenser. La oss forhandle og få til en avtale».

Dette er alt som skal til. Et håpløst ønske? Nesten latterlig? Ikke hvis lederne i USAs vasallstater i Europa, blant dem Norge, hadde rettet ryggen og sagt at dette vil vi.

Referanser:
David Swanson “Leaving World War ll Behind”
Chris Hedges “The greatest evil is war”
Falluja: Iraq Occupation Focus, Newsletter No.13, November 12, 2004

Opprop: Norge må velge en ny vei i Ukraina-krigen

Antikrigs-Initiativet lanserer et opprop der vi oppfordrer Norge til å ta et aktivt fredsinitiativ i Ukraina-krigen. Oppropet er publisert på Opprop.net. Les og signer om du er enig med oss (det er mulig å signere anonymt).

Målet er å samle flest mulig personlige underskrifter og også få andre organisasjoner til å stille seg bak oppropet:

Norge må velge en ny vei i Ukraina-krigen

Som medlem i FNs sikkerhetsråd har Norge et spesielt ansvar for å sikre at FN-pakten etterleves. Det betyr å gjøre alt for at “alle medlemmer skal bilegge sine internasjonale tvister ved fredelige midler på en slik måte at internasjonal fred, sikkerhet og rettferdighet ikke settes i fare.” (artikkel 2, punkt 3).

Ved å sende stadig flere og kraftigere våpen til Ukraina bidrar vi til å eskalere og forlenge krigen. Prisen er titusenvis eller hundretusenvis av drepte. Faren for at krigen kommer helt ut av kontroll og at atomvåpen tas i bruk er reell.

Norge må bryte ut av folden og ta et aktivt fredsinitiativ:

– krev øyeblikkelig våpenhvile
– bruk plassen i FNs sikkerhetsråd til å følge opp vårt eget forslag enstemmig vedtatt i Sikkerhetsrådet (6. mai 2022), for å få i gang fredsforhandlinger i tråd med FN-paktens retningslinjer for fredsløsninger

Du kan signere her

Invester i fred – ikke i krig

En god gjeng fra Antikrigs-Initiativet markerte seg på Torgalmenningen i dag, med parole og utdeling av løpesedler. Her viste vi til at Norge fikk enstemmig oppslutning i FNs Sikkerhetsråd i mai om å gi sterk støtte til generalsekretærens innsats i jakten på en fredelig løsning i Ukraina-krigen.

Hva har så Norge gjort siden den gang? Ignorerer fullstendig sitt eget vedtak og sender stadig flere og tyngre våpen inn i Ukraina.

Antikrigs-Initiativet krever derfor at Norge følger opp Sikkerhetsrådets vedtak og finner løsninger som er i tråd med FN-paktens klare linjer for konfliktløsning.

Til alle som er opptatt av å definere sine FIENDER

Til alle som er opptatt av å definere sine FIENDER,
og å finne stadig «bedre» VÅPEN for å DESTRUERE disse «fiendene»:

Ser dere ikke at våre moderne VÅPEN-arsenaler IKKE kan «forsvare» oss
hvis de slippes løs – men tvert imot  føre til et KOLLEKTIVT SELVMORD?

De fleste livsfilosofier har prøvd å lære oss å ELSKE og  HJELPE hverandre, og NATUREN vi lever i og av.

Men, det ser ut som KONKURRANSE og GRÅDIGHET fører oss lengre og lengre VEKK

fra det vi trodde skulle være  «meningen med livet»,

som vi stadig leter etter.

KONKLUSJON: NED med VÅPNENE! (sitat: Bertha von Suttner)

Hvorfor har vi ennå ikke opprettet et FREDSdepartement?

Elisabeth Holt

Bli medlem!

De massakrerte våre landsmenn og ødela landet vårt bare for å bygge noe falskt, uten å ha forpliktet seg til de samme verdiene selv. De snakket om demokrati og ytringsfrihet, rettigheter for kvinner og om å bekjempe narkotikaproduksjonen, men de siste 20 årene har vi hatt massakrer i hver landsby, de har bombet bryllup og moskeer, og all denne ødeleggelsen for ingenting. Ingenting er forandret, og situasjonen er verre enn den var før 11. september. Det eneste vi sitter igjen med etter den amerikanske krigen, er afghanske enker, foreldreløse barn og handikappede ungdommer.

– Fazelminallah Qazizai, afghansk journalist og forfatter
(sitert i Klassekampen 24. juli 2021)

Aksjon mot Haakonsvern

Medlemmer fra Antikrigs-initiativet gjennomførte en aksjon utenfor marinebasen Haakonsvern lørdag 12. desember.

Mens anløp av atomubåter har vært en stor politisk sak i Tromsø har dette vært en ikke-sak i Bergen, helt frem til nå. Antikrigs-initiativet vil gjøre noe med dette og har lansert «Aksjon Haakonsvern» for å øke bevisstheten i Bergens befolkning for den faren som anløp av atomubåter representerer.

Under vaktsomt oppsyn av militært personell fikk vi fremføre et opprop der vi krevde at Haakonsvern stenges for anløp av allierte atomubåter:

OPPROP
Vi krever at Haakonsvern stenges for anløp av atomubåter


Haakonsvern er en av Nord-Europas største maritime militærbaser. Et stigende antall atomubåter anløper hvert år.Basen skal nå rustes opp for 350 millioner kroner, bl.a. med nye «ubåtfasiliteter». Hemmeligholdet rundt anløp av atomubåter gjør at befolkningen i stor grad er uvitende om farene disse representerer.

Økt risiko for ulykker
Statens strålevern har allerede sagt fra om at flere anløp gir økt risiko for ulykker. De skriver at «økningen i anløpene til Norge medfører en økt risiko for at Norge kan bli berørt av en større eller mindre hendelse i et reaktordrevet fartøy. Grunnstøting, kollisjon, lekkasje, brann eller alvorlig reaktorhavari vil kreve håndtering fra norske myndigheter» (Strålevernrapport 2018:10).

I tilfelle en ulykke vil konsekvensene for Bergen og hele Vestlandskysten bli katastrofale. Vi har ingen grunn til å tro at myndighetene har en troverdig beredskap på plass om en ulykke med et reaktordrevet fartøy skjer. Vi bare minner om at folk i Nord-Hordaland forgjeves har kjempet for å heve vraket av den tyske ubåten U-864 som har lagt på havbunnen utenfor Fedje siden 1945. 

Stor sannsynlighet for atomvåpen ombord

Alle ubåter av denne typen kan også ha atommissiler ombord. Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) skriver at «de reaktordrevne militære fartøyene er blant de største og mest slagkraftige fartøyene som finnes. De fleste kan utrustes med kjernevåpen» (FFI-rapport 16/01536).

Norske myndigheter forutsetter at allierte fartøy ikke har atomvåpen ombord ved anløp i norsk hav, men har aldri foretatt inspeksjon for å få bekreftet at denne reservasjonen mot atomvåpen respekteres. Antikrigs-initiativet har vært i kontakt med eksperter som uavhengig av hverandre sier at de allierte atomubåtene som anløper Haakonsvern «med stor sannsynlighet» har atomvåpen ombord.

Bystyret har sagt nei til atomvåpen
Byer er hovedmål for bruk av atomvåpen, og lokale myndigheter har derfor et spesielt ansvar for å markere motstand mot atomvåpens betydning i militærstrategi og sikkerhetspolitikk.

I 2019 vedtok bystyret at Bergen kommune skulle signere byoppropet til ICAN – Den internasjonale kampanjen for avskaffelse av atomvåpen. Slik viste Bergen sin støtte til FNs forbud mot atomvåpen. Allerede i 2013 vedtok bystyret enstemmig å slutte seg til «Mayors for Peace», et verdensomspennende nettverk av byer hvis formål er et internasjonalt forbud mot atomvåpen. At Haakonsvern er havn for atomubåter, som mest sannsynlig har atomvåpen om bord, er i strid med lokalpolitiske vedtak.

Vi krever derfor at Haakonsvern stenges for anløp av atomubåter!

Vi i Antikrigs-initiativet ønsker å legge press på myndighetene slik at de kan stå opp for den befolkningen de skal representere. Send oss gjerne informasjon om ubåtanløp til Haakonsvern, bilder eller tid/dato for anløp. Vi vil behandle dette konfidensielt og bruke det overfor våre lokale myndigheter.

Løpeseddel fra aksjonen kan lastes ned her. Etter markeringen ble det delt ut løpesedler i et par hundre postkasser i nabolaget.

AntiKrig-festivalen på NRK Hordaland

NRK Hordaland var på USF Verftet 17. september og laget en reportasje om festivalen. Kurator for utstillingen Frans Jacobi og styreleder for Antikrigs-Initiativet Gitte Sætre ble intervjuet.

Du kan høre innslaget her:

https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-hordaland/sesong/202009/DKHO02018020#t=2h38m45s

Gå inn på Tidspunkter. Innslaget starter fra 02.38.45 og varer i 6 minutter.