Stefania Maurizi: Stå opp for pressefriheten

 

“Hvis du virkelig bryr deg om pressefrihet er tiden inne for å handle, til å aksjonere og å protestere, for hvis de kan fengsle Julian Assange på livstid vil de ødelegge pressefriheten.”
– Stefania Maurizi

 

 

Gravejournalisten Stefania Maurizi jobber for den italienske avisen La Repubblica. Hun har jobbet med alle hemmelige dokumenter som WikiLeaks har publisert, og har samarbeidet med Glenn Greenwald for å avsløre Snowden-filene om Italia.

Antikrigs-initiativet er stiftet

Tirsdag 11. juni ble det holdt offisielt stiftelsesmøte for Antikrigs-initiativet. Et styre ble valgt, og de første arbeidsgruppene er etablert. Vedtekter og plattform for arbeidet er på plass.

Styret består av:
Leder: Gitte Sætre
Nestledere: Bjarne Lavik og Nikolai Østgaard
Sekretær: Terje Alnes
(disse fire utgjør AU – arbeidsutvalget)

Styremedlemmer: Ståle Olsen, Ivar Jørdre, Geir Sundøy, Åse Møller Hansen, Terje Valen, Fred Ove Reksten, Frans Jacobi, Elisabet Holt, Erik Hovden, Roger Gjerstad og Aud Oppedal

Nå er vi klare til å registrere oss i Brønnøysund og komme ordentlig i gang med arbeidet.

Antikrigs-initiativet skal være en medlemsorganisasjon. Stiftelsesmøtet vedtok følgende kontingentsatser:
Enkeltmedlemmer       200,- kr. pr. år
Studenter/trygdede     100,- kr. pr. år
Organisasjoner             500,- kr. pr. år

Offisielt stiftelsesmøte

Vi er klar til å avholde offisielt STIFTELSESMØTE for Antikrigs-initiativet, og vi inviterer alle interesserte til å være med:

Dag: Tirsdag 11. juni
Kl.: 18.30 – 21.00
Sted: Innbyggerservice, Kai gt. 4 (i rom “Fyllingsdalen”)

Dagsorden:

  1. Konstituering av Stiftelsesmøtet
  2. Navn og logo – vedtak
  3. Vedtekter – vedtak (se vedtekter antikrigs-initiativet pdf)
  4. Plattformen – vedtak
  5. Organisering -styre (inntil 15 stk), leder, nestleder(e), sekretær, økonomiansvarlig, talsperson(er) – vedtak
  6. Opprette Arbeidsgrupper- f.eks. ungdomsgruppe,skrivegruppe, kunst/kulturgruppe, mobilisering/rekruttering, studiegrupper, andre forslag utfra hva folk kan tenke seg å være med på!
  7. Medlemsorganisasjon – kontingentsatser
  8. Valg

DET BLIR KULTURINNSLAG!

Stans kriger og trusler om krig

Antikrigs-initiativet deltok i 1. mai-arrangementet i Bergen under parolen “Stans kriger og trusler om krig”.

Parole

Bjarne Lavik holdt appell på vegne av Antikrigs-initiativet på 1. maialliansens arrangement på Vågsallmenningen, før vi sluttet oss til LO i Bergen og Omland sitt hovedarrangement.

Bjarne

I løpet av dagen ble det delt ut nesten 1000 brosjyrer der Antikrigs-initiativet sin plattform kan leses.