Haakonsvern: Opprop

Oppropet kan leses og signeres her:

Vi krever at Haakonsvern stenges for anløp av atomubåter

I tillegg til enkeltpersoner har følgende organisasjoner sluttet seg til oppropet
(pr. 27.05.21):

Norges Fredsråd
Norske leger mot atomvåpen
Internasjonal kvinneliga for fred & frihet (IKFF)
Stopp NATO
Vestland SV
Rødt Bergen
Bergen SV
Kvekersamfunnet
– Kvekergruppen i Bergen
– Bergen Nei til Atomvåpen
Norges Miljøvernforbund, region Vest
Vestland MDG
Bergens Arbeiderparti av NKP