Om AKI

Antikrigs-initiativet ble dannet i januar 2019 og er en medlemsorganisasjon med et aktivt arbeidsutvalg, styre og arbeidsgrupper som jobber opp mot medier, møteserier, tekstproduksjon, lobbyvirksomhet, kunst og kultur for å fremme fred og bærekraft.

Vi er medlem av Norges Fredsråd og er samarbeidsorganisasjon med World Beyond War.

Vår plattform ble vedtatt på et allmøte 20. mars 2019 og er grunnlaget for arbeidet.

Arbeidsutvalget består av Gitte Sætre (styreleder), Nikolai Østgaard og Bjarne Lavik (nestledere) og Terje Alnes (sekretær). Et styre på 10 personer kommer i tillegg.

Kontakt oss på e-post: antikrig@protonmail.com

logo