Om AKI

Antikrigs-initiativet ble dannet i januar 2019 og er en medlemsorganisasjon med et aktivt arbeidsutvalg, styre og arbeidsgrupper som jobber opp mot medier, møteserier, tekstproduksjon, lobbyvirksomhet, kunst og kultur for å fremme fred og bærekraft.

Vi er medlem av Norges Fredsråd, er ICAN-partner og samarbeidsorganisasjon med World Beyond War. Vår plattform ble vedtatt på et allmøte 20. mars 2019 og er grunnlaget for arbeidet.

Arbeidsutvalget består av Gitte Sætre (styreleder), Nikolai Østgaard (nestleder), Terje Alnes (sekretær) og Kristin Jacobsen Leganger. Et styre på 7 personer kommer i tillegg.

Adresse: Vågsallmenningen 12, 5014 Bergen
Org nr: 823 034 172
Bankkonto nr.: 1254.63.09418
Vipps: 581243

Kontakt oss på e-post: antikrig@protonmail.com

logo