Appell mot krigen i Ukraina

Terje Alnes, sekretær i Antikrigs-Initiativet, med appell: Stans våpensendingene – forhandlinger nå!. Markering i Bergen lørdag 18. februar 2023.

Det er ett år siden den russiske invasjonen. Krigen er en katastrofe for Ukraina, og vi må gjøre alt vi kan for å stoppe den. Hver dag krigen varer blir hundrevis drept. Hver dag! Hundrevis! 200.000 soldater og 50.000 sivile er allerede myrdet.

Det er altså snakk om unge ukrainske og russiske soldater, om ukrainske sivile – menn, kvinner og barn. I tillegg kommer alle de som er skadet fysisk og psykisk.

Disse myrderiene må ta slutt! Vi krever derfor at norske myndigheter skal arbeide aktivt for våpenhvile og fredsforhandlinger!

Isteden gjør regjeringen det motsatte, med Stortingets støtte sender den stadig flere og tyngre våpen til Ukraina.

Det er lett å glemme at for bare ett år siden var alle partier mot å sende norske våpen til krigssoner. For ett år siden var det altså allmenn enighet om et forbud mot å sende norske våpen til pågående kriger, fordi vi ikke ville helle bensin på bålet.

Det sier alt om hvor langt vi har flyttet oss, og hvor militariserte vi har blitt i hodene våre på svært kort tid.
Vi indoktrineres til å tro på og akseptere at det kun finnes en militær løsning.

Det er skremmende å høre utenriksminister Anniken Huitfeldt uttale at «krigen skal vinnes på slagmarken». Hvor mange hundretusenvis av liv vil Huitfeldt ofre?

Continue reading “Appell mot krigen i Ukraina”

Ukraina-krigen er allerede tapt

Av Bjarne Lavik, styremedlem Antikrigs-Initiativet

Krigen i Ukraina er allerede tapt for 200 tusen soldater som er drept, fysisk og mentalt ødelagt for resten av livet, deres familier og hjemsteder som lider i sorgen. Fremtiden er i stor grad ødelagt for mange, mange flere enn de 200 tusen. For USA, Nato med vasall-staten Norge i front, ser ikke dette ut til å bety noe som helst. «Russland må ikke under noen omstendighet vinne» heter det. Derfor skal det nå pøses på med mere, tyngre og kraftigere våpen og snart fly. Å snakke om våpenhvile og forhandlinger er helt uaktuelt. Faren for opptrapping som fører til en mye mer omfattende krig der atomvåpen tas i bruk er overhengende.

Men om det ikke kommer så langt? «Bare» 200 tusen flere drepte og lemlestede dette året? I landet vårt er det bortimot null diskusjon om dette. Norge er et av de fremste landene i ensidighet og propaganda. Uhyre få stemmer slipper til med andre tanker og løsninger. På Stortinget er der ingen, ikke en som reiser dette.

(Bildet: Hva holder Norge egentlig på med? Her er norske offiserer avbildet sammen med den nazistiske Azov-brigaden i Ukraina. Oberstløytnant Sven Svenson og oberst Joar Eidheim besøkte Azov-regimentet i mars 2015. Bildet er en skjermdump fra Azov-brigadens nettsider).

Historien bak krigen, den virkelige situasjonen nå, er helt fraværende i diskusjonen. Alt vi får i alle kanaler støtter mer krig og mer død. Norges historie som fredsnasjon, mekler og forhandler, er helt utradert. Landet vårt er blitt en aggressiv krigsnasjon. Det er skammelig og trist. FN-pakten med sine klare retningslinjer og prinsipper for å løse konflikter mellom land og stater nevnes ikke. Eller bevisst lagt bort? Nå er det Stoltenbergs parole som gjelder – denne mannen med sitt krigsforbryterrulleblad fra krigen mot Libya – «Våpen er vegen til fred»!

Continue reading “Ukraina-krigen er allerede tapt”

Aksjon lørdag 18. februar kl. 12

STANS VÅPENSENDINGENE – FORHANDLINGER NÅ


Aksjon lørdag 18. februar kl. 12, oppmøte Vågsallmenninge
n

Ambulerende markering – appeller – løpesedler

Krigen i Ukraina eskalerer. Stadig flere og tyngre våpen sendes fra Norge og andre NATO-land. Jens Stoltenberg sier at «våpen er veien til fred» og utenriksminister Anniken Huitfeldt at «krigen skal vinnes på slagmarken».

Det de ikke sier er at hundrevis drepes hver eneste dag krigen pågår. Det er reell fare for at krigen kommer helt ut av kontroll og at atomvåpen tas i bruk, noe «The Bulletin of the Atomic Scientists» nettopp har advart mot.

Vi krever at regjeringen skal stoppe våpensendingene og arbeide for fredsforhandlinger i tråd med FN-paktens retningslinjer for fredsløsninger.

Bli med og vis motstand mot krigen og krigspolitikken – fred er veien!

Signer oppropet: Norge må velge en ny vei i Ukraina-krigen

I søvne inn i en verdenskrig?

Av Dag Myhre, medlem i Antikrigs-Initiativet

Verden har gått fullstendig av lage og vi har ikke forstått hvilken ufattelig fare vi står overfor. Jeg var offiser og jagerflyger i Nord-Norge under Den Kalde Krigen og har i frisk minne alle de sovjetiske bombeflyene vi møtte i luften og det presset Norge ble utsatt for fra vår store nabo i øst.

Under Den Kalde Krigen var faren for atomkrig på alle lepper. Vi hadde tilfluktsrom og gassmasker for hele folket. Forståelsen av konsekvensene for ikke bare sivilisasjonen som vi kjenner den, men menneskehetens mulige utryddelse, var allment kjent. Nuclear Winter ble forklart av vitenskapsmenn og formidlet til ledere i begge supermaktene.

(24. januar: Bulletin of the Atomic Scientists flytter viserne på dommedagsklokken fremover til 90 sekunder på midnatt, hovedsakelig på grunn av de økende farene ved krigen i Ukraina)


En atomkrig vil resultere i en støvsky som vil bre seg over hele jorden. De enorme ødeleggelsene som atombombene vil forårsake, vil drepe titalls millioner mennesker, men også ødelegge all distribusjon av alle slags produkter som mennesker er avhengig av. Så kommer sotstøvet, høyt over skyer og vær, som ikke faller ned til jorden, men blir værende i stratosfæren og stopper solinnstrålingen. Temperaturen over hele jorden vil falle med veldig mange grader, og all matvareproduksjon vil stoppe opp. Massesult vil ramme alle land med uhyggelige konsekvenser og sivilisasjonen vil gå i oppløsning. Dette vet vi.

Derfor burde det være, i alle ansvarlige menneskers interesse, å føre en politikk som holder oss så langt som mulig, vekk fra en slik mulighet.

Under Den Kalde Krigen var ledelsen i USA meget forsiktige. Amerikanske presidenter dempet retorikken mot sovjetiske ledere. Nixon skålte i champagne med Breshnev. Det var denne diplomatiske tilnærmingen til et Sovjetunionen som var betraktelig mer formidabel enn Russland er i dag, som ledet til at Reagan og Gorbatchov kunne avvikle Den Kalde Krigen.

Nå er det som om alt er forandret.

Continue reading “I søvne inn i en verdenskrig?”

AKI har fått lokallag i Oslo

Tirsdag 10. januar ble Antikrigs-Initiativets lokallag i Oslo endelig stiftet, etter en periode med rask medlemsvekst i området. Et titalls personer deltok på møtet, og under introduksjonsrunden ble det klart at AKI klarer å samle ganske ulike mennesker med ulike bakgrunner, men med et felles ønske: fred.

Enkelte var skremt over hvordan krigshissingen blir stadig mer framtredende i samfunnet, mens andre hadde opplevd krigens umenneskelighet på nær hånd, eller sett hvordan kriger som omtales som rettferdige i Vesten, avsløres andre steder som rene voldshandlinger for å oppnå kontroll over ressurser og landområder. Det var enighet om at krig ikke kan skape fred; de er tross alt motsetninger.

Lokallaget valgte et styre bestående av leder Johannes Bennetzen og sekretær Alexander Nicolaysen Sørnes. Det ble lagt foreløpige planer om stand- og foredragsvirksomhet ut over våren, og neste møte ble avtalt til 16. februar kl. 19 (sted kommer).

900 underskrifter for våpenhvile og forhandlinger

Oppropet «Norge må velge en ny vei i Ukraina-krigen», som Antikrigs-Initiativet lansert 11. november, har nå passert 900 underskrifter, inkludert støtte fra organisasjoner! Folk fra hele landet har signert.

Dette viser at det er svært mange som ikke støtter den offisielle linjen som går ut på å sende stadig flere og tyngre våpen til Ukraina. De som har signert mener at Norge må slå inn på en ny kurs, der diplomati, våpenhvile og forhandlinger skal være Norges politikk.

Medlemmer i Tromsø har vært ute på gaten flere ganger, her et bilde fra 21. januar.


Oppropet ble lansert da Norge satt i FNs Sikkerhetsråd, og hadde en spesiell mulighet til å påvirke. Fra årsskiftet er ikke Norge lenger i Sikkerhetsrådet. Vi velger likevel å fortsette å samle underskrifter for en ny kurs, der Norge skal arbeide for våpenhvile og fredsforhandlinger i tråd med FN-paktens retningslinjer for fredsløsninger.

Mange av de som har signert har gitt en personlig begrunnelse for hvorfor de har valgt å skrive under, nedenfor har vi sakset bare noen få eksempler. Du kan lese alle kommentarene her.

Continue reading “900 underskrifter for våpenhvile og forhandlinger”

Hardkjør fra krigshisserne

Antikrigs-Initiativet ønsker å uttrykke vår støtte til de to modige debattantene Marielle Leraand og Joakim Møllersen, som stod støtt i stormen fra krigshissere under NRK Debatten 17. januar.

Raymond Johannesen hadde lagt an tonen noen dager tidligere og gått ut og hevdet at samarbeidet i Oslo blir vanskelig dersom ikke Rødt støtter våpenforsendelser til Ukraina.  

Med seg på laget fikk han forsvarsministeren og tidligere utenriksminister Søreide, og her skulle den siste rest av motstand mot Ukraina krigen renskes ut.

Men Marielle og Joakim stod støtt og hevdet at våpenhjelp kun forlenger krigen og lidelsene. Opp mot dette står krav om våpenhvile og fredsforhandlinger i FN regi.

Dette er et krav de fleste land i verden står bak og som blant annet AKI, IKFF og Norges Fredsråd støtter her i Norge. Vi fortsetter dette arbeidet, selv om klimaet for å snakke om fred blir tøffere og tøffere.

Det er derfor oppmuntrende å oppleve at noen står støtt, selv om lyden fra krigstrommene blir stadig høyere fra den norske politiske eliten.

Nikolai Østgaard, nestleder i Antikrigs-Initiativet

Alle bilder: Skjermdumper fra NRK Debatten 17. januar 2023.

Er det udemokratisk at NATO overstyrer folkeviljen?

Innlegg på 2 års markering for FNs atomvåpenforbud, Litteraturhuset i Bergen 23. januar 2023.

Av Terje Alnes, sekretær i Antikrigs-Initiativet

Vil du bli forsvart med atomvåpen?

Vil du at NATO, i tråd med sin forsvarsstrategi, skal være de første til å bruke atomvåpen for å forsvare oss i tilfelle ett av NATOs medlemsland blir utsatt for et angrep?

Det tror jeg ikke du vil. For du skjønner at konsekvensene av en slik politikk vil bli katastrofale.

I en spørreundersøkelse utført av Respons Analyse i 2017 svarte 78 % at Norge bør undertegne FN-traktaten som forbyr atomvåpen. 83 % sa at vi bør undertegne selv om vi blir det første NATO-landet som gjør det. Men våre politikere vil ikke gjøre det. Regjeringen og Stortingsflertallet er i fullstendig utakt med befolkningen.

Denne undersøkelsen er noen år gammel. Har folket skiftet mening? Har Ukraina-krigen gjort at folket har skiftet mening om bruk av atomvåpen? Jeg tror ikke det. Det er tvert imot viktigere enn noen gang å signere atomvåpenforbudet og å etterleve det i praksis, for i verste fall har Ukraina-krigen potensiale til å utløse en atomkrig.

Vi har hørt om Cuba-krisen i 1962. Det blir stadig gjentatt at verden aldri har vært nærmere en atomkrig enn den var da. Vel, det er feil!

«The Bulletin og the Atomic Scientists» har i 75 år vurdert risikoen for at en atomkrig kan bryte ut. Deres vurdering er at verden aldri har vært nærmere enn den er nå! I 2020 stilte de «Dommedagsklokka» til 100 sekunder på midnatt (atomkrig), og der har den stått siden. I morgen skal de justere klokken på nytt, jeg er redd for at Ukraina-krigen kan gjøre at klokken beveger seg enda nærmere en atomkrig. For det som skjer i Ukraina nå er livsfarlig!

I 1962 hadde USA og Sovjetunionen ledere som kunne snakke sammen, og som ble enige om å snu før det var for sent. I dag snakker ikke USA og Russland sammen, det er et totalt sammenbrudd i dialogen mellom de to største atommaktene i verden. Isteden moderniseres atomvåpenarsenalene og vestlige atomvåpen flyttes stadig nærmere Russlands grenser. Skulle et uhell eller en misforståelse skje er tiden for knapp til at katastrofen kan avverges.

Skal vi virkelig gamble med at trusler om bruk av atomvåpen bare er trusler?

Continue reading “Er det udemokratisk at NATO overstyrer folkeviljen?”

Demokrati og atomvåpen

Mandag 23. januar kl. 18: Vi markerer at FNs forbudstraktat mot atomvåpen fyller 2 år 22. januar

Verdens viktigste toåring, FNs atomvåpenforbud, trådte i kraft 22.01.21.

Et flertall av verdens stater anser det som uakseptabelt og ulovlig at ni atomvåpenstater og deres allierte truer med masseødeleggelsesvåpen. Prosessen er initiert nedenfra og opp, fra det globale sør, mot viljen til store, rike, «viktige» stater.

91 stater har signert forbudet som gjelder alle former for tilknytning til atomvåpen: produksjon, salg og lagring, men foreløpig har ingen atommakter eller NATO-land skrevet under.

I Norge mener 78% at vi må signere og delta i den globale dugnaden mot atomvåpen. Er regjeringen vår i utakt med både folkeviljen, og FNs verdensdemokrati?

Foredrag og appeller ved:
– Tuva Krogh Widskjold, ICAN
– FN-sambandet v/ Insaaf Ali Ismael
– Terje Alnes, Antikrigs-Initiativet
– Varaordfører i Bergen Eira Garrido
– Susanne Urban, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF)
– Åse Møller-Hansen, IKFF

Musikkinnslag, Hild-Una Stefansdotter og Lovise Espeland med flere.                                                 
Møteleder: Nikolai Østgaard, Antikrigs-Initiativet
Arrangør: IKFF og Antikrigs-Initiativet

Velkommen! Inngang kr: 40,-

lenke til facebook-arrangementet

Fred er vegen

Av Bjarne Lavik, styremedlem i Antikrigs-Initiativet

Vi spør: Hvor mange skal dø, lemlestes? Hvor ødelagt skal Ukraina, utbryterne Luhansk og Donetsk bli? Hvor sønderrevet skal forholdene mellom folkegruppene som er berørt av krigen bli?

Hvor langt skal alt gå før det blir våpenhvile, forhandlinger, avtaler og fred? Skal bruk av atomvåpen bli et spørsmål? Dette forferdelige våpenet som betyr at menneskeheten for første gang i sin historie kan utrydde seg sjøl.

Det kunne blitt forhandlinger og fred for lenge siden. Allerede i 2015 var dette oppe. Og flere ganger siden. Men “noen” ville ikke det. USA, NATO ga beskjed gjennom Boris Johnson og flere: Forhandlinger og fred kommer ikke på tale. USAs NATO-stabssjef Stoltenberg gjentar til det kjedsommelige: Krig er vegen til fred. Uansvarligheten, galskapen tar ingen ende.

Til nå er kanskje 200 tusen drept eller lemlestet. Er 200 tusen til, 300 tusen til, greit? For USA og krigsprofitørene ja. Men for oss? For vanlige mennesker i Norge, Europa og i resten av verden?

Svaret er enkelt: Nei, det er ikke greit! Folk ønsker ikke krig, død og ødeleggelse!

Noen snakker om at Russland kan “vinne” på våpenhvile, forhandlinger og fred. I krig og kriger som denne er det bare tapere. På kort og på lang sikt. Alle andre løsninger er bedre. Og en løsning og en avtale må selvfølgelig se til begge sider. Dette er i tråd med FN-pakten og de klare prinsippene der for løsning av konflikter mellom folk og land.

Det er ikke for sent for Norge å snu og følge det FN-pakten sier om samkvem og fred mellom land. Nå er det nok! Stans krigen! Fred er vegen!