Plattform

Antikrigs-initiativet
plattform for arbeidet, vedtatt 20.03.19.
Endret på årsmøtene 02.06.21 og 20.03.23.


Antikrigs-initiativet
vil skape en bred og folkelig bevegelse for fred mot krig og mot en politikk som øker faren for krig, i Norge og internasjonalt.

Antikrig-initiativet krever at Norge i alle sammenhenger skal bruke diplomati, forhandlinger og gå imot en politikk som innebærer bruk av militærmakt for å løse internasjonale konflikter. FN-paktens bestemmelser for å løse konflikter skal alltid legges til grunn.

Antikrigs-initiativet ønsker å påvirke gjennom markeringer, tekst, media, kunst og kultur for å fremme fredelige løsninger på internasjonale konflikter.

Antikrigs-initiativet er forent i kravene:

Respekter nasjonenes selvstendighet
– folkeretten og nasjonal sjølbestemmelse må forsvares
– ja til samarbeid mellom folk og nasjoner i alle deler av verden
nei til økonomiske straffetiltak som skaper konflikter og krig
– stopp «svartmalingen» av andre folk og land

Bekjemp krigspropaganda og krigsforberedelser
– alt snakk om “humanitære” kriger må avsløres
– NATO er en destruktiv og aggressiv krigsallianse og må oppløses. Inntil dette skjer sier vi:

– Norge må melde seg ut av NATO
– nei til nye medlemmer og partnere i NATO
– nei til NATOs baseoppbygging langs den russiske grensen
– vi er sterkt imot NATOs «out-of-area» strategi

Vi krever nedrustning, ikke opprustning
– Antikrigs-Initiativet går inn for stans i norsk våpeneksport
– Norge må
støtte FN-forbudet mot atomvåpen (TPNW)
– Norge må aktivt arbeide for å opprettholde gjeldende nedrustningsavtaler, og bidra til nye avtaler for å begrense produksjon og bruk av våpen
– militær aktivitet er en
særlig trussel mot klima og miljø og må i sin helhet inkluderes i klimaregnskapet

Nei til aggressiv forsvarspolitikk
– alle utenlandske militære baser i Norge må straks avvikles
– det norske Forsvaret skal forsvare landet, og ikke brukes til angrep i noen form. Aldri mer engasjementer som det i Libya
– ingen norske soldater utenfor landets grenser, med unntak for fredsbevarende operasjoner i FN-regi

Antikrigs-initiativet oppfordrer alle til å slutte seg til vår plattform og våre krav. Dette gjelder både enkeltpersoner og organisasjoner.