13 år siden Afghan War Diaries

For 13 år siden i dag – den 25. juli 2010 – startet WikiLeaks publiseringen av Afghan War Diaries. Her er Julian Assange som taler i 2011: «Målet er en endeløs krig, ikke en vellykket krig.»

Som vi vet sitter den prisbelønte journalisten og publisisten Julian Assange i Belmarsh Prison utenfor London, der han når som helst risikerer utlevering til USA. En tiltalte som kan resultere i 175 års fengsel venter på ham. De som sto bak krigsforbrytelsene som ble avslørt gjennom Afghan War Diaries er aldri blitt tiltalt.

Mens flere statsledere har tatt til orde for å løslate Julian Assange har ingen norsk regjering bedt om at Assange benådes. Fra Jonas Gahr Støre og utenriksminister Anniken Huitfeldt høres ikke et pip.

Antikrigs-Initiativet mener at dette er en nasjonal skam! Sett Julian Assange fri!

Hva nå lille Norge?

Vårt håp og ønske er at krigsfilosofiens nederlag i Afghanistan kan åpne for en fri diskusjon i landet vårt, og at vi beveger oss vekk fra klientstat-rollen og over mot alliansefrihet der det overveldende flertall av verdens nasjoner finnes.

Av Bjarne Lavik, nestleder i Antikrigs-Initiativet

Vi lever i en tid med store forandringer. Historisk store forandringer.

Det vet alle.

Og det handler ikke minst om maktforholdene i verden. Plutselig er det ikke så opplagt at det er Vesten, med det vi rett og slett må kalle krigerstaten USA i spissen, som vil prege og bestemme utviklingen.

Vi som er mot krig og ser på fred og samarbeid på like vilkår, som vegen å gå for Verdenssamfunnet, må spørre: Vilken veg velger Norge?

For nå, etter det katastrofale nederlaget i Afghanistan for “krig-løser-alt”-filosofien, er nye vegvalg mulig.

Men istedenfor ekstraordinær innkalling av Stortinget for en åpen og fordomsfri (!) diskusjon, reiser utenriksministeren i vår utgående regjering til USA for å møte ministeren der, og selvfølgelig for å få sine instrukser! Slik fungerer klienstaten Norge. Og har gjort det i årtier når det gjelder utenrikspolitikk i vid forstand!

Uttrykket “å binde seg til masten på det synkende skip” passer på det Norge nå holder på med i forhold til USA. For hva er situasjonen? USA er en stadig mer dysfunksjonell stat med systemisk vold og systemisk rasisme, med 50 millioner fattige (nær 15 % av befolkningen). Dette skjer mens krigsindustrien og krigsmaskineriet er nesten det eneste som fungerer og får ressurser som aldri før!

Continue reading “Hva nå lille Norge?”

Gi freden i Afghanistan en sjanse

(Uttalelse fra Antikrigs-Initiativet 23. august 2021)

Militarismens løsninger har spilt fullstendig fallitt, i fortsettelsen må afghanerne få bygge landet sitt i fred, men med internasjonal hjelp. Norge må aldri mer delta i USAs kriger, resultatene er katastrofale.

Etter 20 år er Taliban tilbake ved makten i Afghanistan. Dette er i seg selv det fremste beviset på den militære og politiske fiaskoen våre politiske ledere har støttet opp om og som de har forsøkt å fremstille som en suksess. Sannheten er at den vestlige militarismen har spilt fullstendig fallitt i Afghanistan og stadig flere spør om alt har vært forgjeves.

Nå vet vi fasiten:

– Hvis målet var å kvitte seg med Taliban har krigen vært forgjeves
– Hvis målet var å bekjempe terrorisme har krigen vært forgjeves
– Hvis målet var å bygge en demokratisk og fungerende stat har krigen vært forgjeves.

En humanitær katastrofe

De som har tatt feil og direkte løyet om Afghanistan i 20 år rykker nå ut og forsvarer USAs, NATOs og Norges fiasko og gir krigen en humanistisk overbygning. Dette er historisk revisjonisme av verste slag.

Mer enn 170.000 mennesker er drept i Afghanistan siden 2001, 47.245 av disse er sivile. 100.000vis er skadet fysisk og psykisk og millioner av afghanere er blitt flyktninger. Den humanitære situasjonen i landet er nå prekær. Verdensbanken sier at 72 % av befolkningen lever under fattigdomsgrensen, og FN sier at halvparten av den afghanske befolkningen vil trenge humanitær hjelp. Dette er dobbelt så mange som i 2020, og seks ganger så mange som i 2017.

For sivile er Afghanistan blitt farligere. FN har rapportert at flere kvinner og barn er drept i første halvår av 2021 enn i noe annet første halvår siden 2009. Afghanistan topper «2020 Global Terrorism Index», som det landet i verden der flest terrorhandlinger skjer.

Continue reading “Gi freden i Afghanistan en sjanse”

Vesten si rolle i Afghanistan

Det som hender er eit nederlag for USA. Men lite grunnlag for glede og optimisme når det er eit styrka Taliban som tek over. Den noverande norske regjering lever framleis i bobla si: Det var rett å ga inn i Afghanistan. Når skal dei pinadø læra?

Av Ivar Jørdre, styremedlem i Antikrigs-Initiativet

No stikk Vesten av frå Afghanistan med “halen mellom imperialistbeina”. Etter å ha vore der i 20 år (ein av USA sine lengste krigar) avgjorde president Biden at styrkane skulle trekkast ut i år. Taliban har førebudd seg godt dei stiste par åra, med hjelp av m.a. Pakistan og Saudi-Arabia, til å overta landet når dette vakuumet måtte koma. Det har dei no gjort. På 11 dagar har dei teke provinshovudstad etter provinshovudstad og så Kabul. Vestlege ambassadefolk med sine afghanske hjelparar og dei afghanarar som har råd, står no i kø på flyplassen for å kome seg ut. Dei fleste afghanarar kan ikkje det og lyt stålsetje seg som best dei kan til dei “nye” usikre tidene.

.

Vestleg intervensjon har i desse 20 åra ikkje skapt fred, snarare motsett. Med USA i spissen har dei prøvd å bombe fram demokratiet. Slikt går aldri i lengda. Det har mange andre “utanlandsoperasjonar” i historia vist, med døme som Vietnamkrigen (1957–1975) og Libyakrigen (2011). Løparguten Noreg har vore med på dette mislukka “felttoget for demokrati” i Afghanistan, lat oss ikkje gløyme det!

Continue reading “Vesten si rolle i Afghanistan”

Arne Strands presentasjon

Arne Strand har delt presentasjonen han brukte under foredraget for AKI med oss. Trykk på lenken under

Afghanistan etter ti-år med krig, kort versjon

Vi får daglige nyhetsnotiser fra Afghanistan, men du skal ha gode kunnskaper om landet for å skjønne hva som foregår. Her fikk vi en grundig gjennomgang av bakgrunnen for krigen. Det er et komplekst bakteppe som Strand loset oss gjennom. Etter foredraget fikk publikum anledning til å stille spørsmål. Vi satte stor pris på at flere afghanere hadde møtt frem og bidro i diskusjonen.

 

“Democracy was nice, before we had elections”
– Orzala Nemart, 2017

 

Arne Strand 2

 

 

Hør Arne Strand om Afghanistan

Antikrigs-initiativet inviterer til åpent møte tirsdag 4. februar kl. 19.00 – gratis adgang:

«Afghanistan etter ti-år med krig mot terror i humanismens navn»

Foredragsholder: Arne Strand, forskningsdirektør ved Christian Michelsens Institutt (CMI).

Arne Strand er kanskje vår fremste kjenner av Afghanistan, og har ledet flere forskningsprogrammer i og om landet. Han har også vært involvert i å utvikle og bygge afghanske frivillige organisasjoner og fredsbyggende organisasjoner. Tirsdag kveld deler han sin kunnskap med oss.

Sted: Innbyggerservice, Kai gaten 4

Lenke til facebook-arrangementet

Dette er det første av tre åpne møter i AKIs møteserie for våren 2020. Velkommen!

Afghanistan flagg