Antikrigs-Initiativet har fått lokallag i Agder

Medlemmer i Agder har tidligere arrangert flere uformelle møter og også delt ut løpesedler i Kristiansand. Lørdag 9. oktober fikk AKI formelt et nytt lokallag! Det ble holdt et medlems- og stiftelsesmøte for AKI Agder. 10 medlemmer hadde samlet seg og dette styret ble valgt:  

Per Mathisen – leder/kasserer
Espen B. Øyulvstad – sekretær
Zuhra Abdula – styremedlem
Alf Schønhardt – styremdlem
Christy Dåsnes – styremedlem

Vi gratulerer!  

Per Mathisen er nyvalgt leder av AKI Agder. Her fra en løpeseddelutdeling i i Kristiansand i desember 2022.