Nasjonal aksjonsdag mot baseavtalen lørdag 23. april

Nettverket Aksjon mot baseavtale med USA vil aksjonere flere steder i Norge lørdag 23. april (se oversikten på aksjonens nettside). Dette for å markere motstand mot regjeringen Solbergs “Tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA” – baseavtalen – som Stortinget skal ta stilling til før sommerferien.

I Bergen arrangerer Antikrigs-Initiativet en markering sammen med flere andre organisasjoner.


Oppmøte på Vågsallmenningen 12, foran Kunsthall 3,14 – kl. 13.00.
Bli med du også!


Avtalen vil gi USA fire militærbaser på norsk jord; på Rygge, Sola, Evenes og Ramsund. Her kan amerikanerne gjøre som de vil, uten av Norge har noe vi skal ha sagt. Hva USA tar med seg inn i landet er utenfor vår kontroll. Det betyr f.eks. at vår reservasjon mot atomvåpen på norsk jord ikke lenger har noen troverdighet.

Hva er det vi sier ja til?

Av Bitte Vatvedt, med i nettverket «Aksjon mot baseavtale med USA». Kronikken sto først på trykk i Klassekampen 14. februar.

I følge forsvarsministeren styrker baseavtalen med USA Norges sikkerhet. Det står ikke til troende. Baseavtalen med USA handler IKKE om norsk sikkerhet, men den styrker USAs stormaktsinteresser.

Vi ba om en åpen og demokratisk debatt om avtalen. Det har vært temmelig tyst. Både fra den forrige regjeringen som inngikk avtalen med USA, og den nye.

2. februar i år sendte Forsvarsminister Odd Roger Enoksen ut en artikkel som Forsvarets Forum videreformidlet. En tale for beroligelse av folket om at avtalen er helt uproblematisk og inngått for å styrke Norges sikkerhet. Avtalen har vært ute på høring og det har kommet inn uvanlig mange høringssvar fra bredt i fredsbevegelsen, fagbevegelsen, ulike militær- og juridisk ekspertise. Disse er entydig kritiske til avtalen. Det har tydeligvis ikke gjort merkbart inntrykk på Forsvarsministeren.

“Aksjon mot baseavtale med USA” er et aksjonsnettverk for å dele informasjon om protester mot forslag til utvidet militær baseavtale mellom USA og Norge.

Det skaper dyp uro når Forsvarsministeren slår fast at Norge har sammenfallende sikkerhetspolitiske interesser med USA uten å forklare hvordan lille Norge har sammenfallende sikkerhetsinteresser med verdens største og aggressive supermakt, USA. Det er lille Norge som er nabo med Russland. Hvis vi erkjenner at vi ikke kan oppnå sikkerhet om ikke naboen får det samme, må ikke Norge slippe USA helt opp mot Russlands grenser. Det øker ikke sikkerheten verken for Norge eller Russland, norsk og russisk sikkerhet er udelelig. USA har helt andre interesser i våre områder.

Forsvarsministeren slår fast at avtalen ivaretar vår suverenitet. Hvordan kan han det når avtalen gir USA rett til å kontrollere de ”omforente områdene”, hva USA bringer inn og oppbevarer av militært utstyr, våpen og personell. Områdene skal nyte immunitet og være underlagt amerikansk jurisdiksjon. Norske myndigheter fraskriver seg retten til å inspisere amerikanske fartøy, fly og sivile amerikanske kjøretøy. USA har fritt leide til og fra basene. Norge kan verken straffeforfølge eller sørge for at norske lover, internasjonale menneskerettigheter eller norske faglige rettigheter blir fulgt på basene.

Continue reading “Hva er det vi sier ja til?”

Aksjon mot baseavtale med USA

Stortinget skal i løpet av våren ta stilling til regjeringen Solbergs avtale om «forsvarssamarbeid» med USA. Avtalen gir USA tillatelse til å etablere fire militærbaser på norsk jord. Antikrigs-Initiativet ser kampen mot amerikanske militærbaser på Rygge, Sola, Evenes og Ramsund som den viktigste striden dette halvåret. Her kan du lese hvorfor.

Ny løpeseddel fra Antikrigs-Initiativet: Norge må si nei til baseavtalen med USA!

AKI har allerede markert sitt standpunkt med flere aksjoner i Bergen sentrum, gjennom innlegg i aviser og ved å si tydelig ifra på sosiale medier. Heldigvis står vi ikke alene. Vi er med i et nasjonalt nettverk – Aksjon mot baseavtale med USA – som deler vår motstand. 5 politiske partier, 5 ungdomspartier, en rekke fredsgrupper, og LO i Oslo og Trondheim har foreløpig sluttet seg til nettverket. Program og liste over tilsluttede organisasjoner her.

Nettverket møtes jevnlig på Zoom. På siste møte ble det bestemt at lørdag 23. april blir «Nasjonal aksjonsdag». Antikrigs-Initiativet har allerede spennende planer for hvordan aksjonsdagen skal markeres i Bergen.

Flere fagforeninger, partier, ungdomsorganisasjoner, fredsbevegelser og andre organisasjoner er velkommen til å slutte seg til nettverket! E-postadressen til aksjonsnettverket er: mot.baseavtale@gmail.com. Aksjon mot baseavtale med USA har egen nettside, se her, og egen side på Facebook, se her.