Ukraina-krigen er allerede tapt

Av Bjarne Lavik, styremedlem Antikrigs-Initiativet

Krigen i Ukraina er allerede tapt for 200 tusen soldater som er drept, fysisk og mentalt ødelagt for resten av livet, deres familier og hjemsteder som lider i sorgen. Fremtiden er i stor grad ødelagt for mange, mange flere enn de 200 tusen. For USA, Nato med vasall-staten Norge i front, ser ikke dette ut til å bety noe som helst. «Russland må ikke under noen omstendighet vinne» heter det. Derfor skal det nå pøses på med mere, tyngre og kraftigere våpen og snart fly. Å snakke om våpenhvile og forhandlinger er helt uaktuelt. Faren for opptrapping som fører til en mye mer omfattende krig der atomvåpen tas i bruk er overhengende.

Men om det ikke kommer så langt? «Bare» 200 tusen flere drepte og lemlestede dette året? I landet vårt er det bortimot null diskusjon om dette. Norge er et av de fremste landene i ensidighet og propaganda. Uhyre få stemmer slipper til med andre tanker og løsninger. På Stortinget er der ingen, ikke en som reiser dette.

(Bildet: Hva holder Norge egentlig på med? Her er norske offiserer avbildet sammen med den nazistiske Azov-brigaden i Ukraina. Oberstløytnant Sven Svenson og oberst Joar Eidheim besøkte Azov-regimentet i mars 2015. Bildet er en skjermdump fra Azov-brigadens nettsider).

Historien bak krigen, den virkelige situasjonen nå, er helt fraværende i diskusjonen. Alt vi får i alle kanaler støtter mer krig og mer død. Norges historie som fredsnasjon, mekler og forhandler, er helt utradert. Landet vårt er blitt en aggressiv krigsnasjon. Det er skammelig og trist. FN-pakten med sine klare retningslinjer og prinsipper for å løse konflikter mellom land og stater nevnes ikke. Eller bevisst lagt bort? Nå er det Stoltenbergs parole som gjelder – denne mannen med sitt krigsforbryterrulleblad fra krigen mot Libya – «Våpen er vegen til fred»!

Continue reading “Ukraina-krigen er allerede tapt”