Appell ved Protestmøtet mot baseavtalen

Av Terje Alnes, sekretær i Antikrigs-Initiativet. Appellen ble holdt på Protestmøte mot baseavtalen på Litteraturhuset i Oslo 8. oktober.

Terje Alnes

Noen husker ennå tilbake til februar da regjeringen tillot at USA – for første gang – utplasserte B1 bombefly og 200 personer fra U.S. Air Force på Ørland. Med B1-flyenes lange rekkevidde kunne amerikanerne bruke Trøndelag som base for tokt mot Arktis og potensielt nå langt inn i Russland.

I mai ble lokaldemokratiet i Tromsø overkjørt og byen i praksis tvunget til å akseptere at en sivil havn gjøres om til en havn for amerikanske atomubåter. Atomubåthavnen i Tromsø og den nye baseavtalen er begge et resultat av at USA har presset sine ønsker på norske myndigheter.

Det er ikke Norge som har tatt initiativet, dette er amerikanske initiativ, og den norske regjeringen har latt seg presse.

I slutten av august forlot fregatten KNM «Fridtjof Nansen» marinebasen Haakonsvern for å slutte seg til en hangarskipsstyrke under amerikansk kommando. Hensikten er angivelig «å styrke det militære samarbeidet mellom Norge og USA.» Sjef for Marinen sa at dette er noe «forsvarskonseptet» er avhengig av og at det er viktig for å sikre alliert støtte. Men dette er første gang en norsk fregatt blir fullt integrert i en amerikansk hangarskipstyrke, så i tilfelle er «forsvarskonseptet» i flyt.

Det kan ikke være tvil om at norsk forsvarspolitikk er vesentlig endret de siste 20-25 årene. I stadig stigende grad har skiftende regjeringer valgt å binde Norges forsvarsstrategi opp til USA. At amerikansk militærmakt får etablere seg på norsk jord på såkalte «omforente områder» -en eufemisme for det mer belastende begrepet militærbaser, og en omskriving i god orwelsk ånd – på flystasjonene Rygge, Sola, Evenes og på Ramsund orlogsstasjon, er selve kulminasjonen i denne prosessen.

Continue reading “Appell ved Protestmøtet mot baseavtalen”

Protestmøte mot den nye baseavtalen 8. oktober

Det arrangeres et Protestmøte mot den nye baseavtalen på Litteraturhuset i Oslo fredag 8. oktober kl. 17.00. Utfra dette protestmøtet og Fredrik S. Heffermehls underskriftskampanje vil Antikrigs-Initiativet delta i dannelsen av en landsomfattende protestbevegelse mot den nye baseavtalen.

Program:
– Fredrik Heffermehl, jurist, forfatter og leder av Nobel Peace Prize Watch og redaktør av nobelwill.org holder innledning
– Geir Hem, leder i Stopp NATO vil prate om politiske forhold knyttet til avtalen
– Terje Alnes, sekretær i Antikrigs-Initiativet holder appell
– Thore Vestby, tidl. Stortingsrepresentant for Høyre og visepresident i Mayors for Peace.

Det blir appeller ved organisasjoner som tilslutter seg protest-møtet, bl.a. leder for LO Oslo Ingunn Gjerstad, og Mathias Robertstad fra Rød Ungdom. Ordstyrer er Arild Rønsen, forfatter og spaltist i Klassekampen.

Lenke til facebook-arrangementet

Hva nå lille Norge?

Vårt håp og ønske er at krigsfilosofiens nederlag i Afghanistan kan åpne for en fri diskusjon i landet vårt, og at vi beveger oss vekk fra klientstat-rollen og over mot alliansefrihet der det overveldende flertall av verdens nasjoner finnes.

Av Bjarne Lavik, nestleder i Antikrigs-Initiativet

Vi lever i en tid med store forandringer. Historisk store forandringer.

Det vet alle.

Og det handler ikke minst om maktforholdene i verden. Plutselig er det ikke så opplagt at det er Vesten, med det vi rett og slett må kalle krigerstaten USA i spissen, som vil prege og bestemme utviklingen.

Vi som er mot krig og ser på fred og samarbeid på like vilkår, som vegen å gå for Verdenssamfunnet, må spørre: Vilken veg velger Norge?

For nå, etter det katastrofale nederlaget i Afghanistan for “krig-løser-alt”-filosofien, er nye vegvalg mulig.

Men istedenfor ekstraordinær innkalling av Stortinget for en åpen og fordomsfri (!) diskusjon, reiser utenriksministeren i vår utgående regjering til USA for å møte ministeren der, og selvfølgelig for å få sine instrukser! Slik fungerer klienstaten Norge. Og har gjort det i årtier når det gjelder utenrikspolitikk i vid forstand!

Uttrykket “å binde seg til masten på det synkende skip” passer på det Norge nå holder på med i forhold til USA. For hva er situasjonen? USA er en stadig mer dysfunksjonell stat med systemisk vold og systemisk rasisme, med 50 millioner fattige (nær 15 % av befolkningen). Dette skjer mens krigsindustrien og krigsmaskineriet er nesten det eneste som fungerer og får ressurser som aldri før!

Continue reading “Hva nå lille Norge?”

Partienes holdning til den nye baseavtalen


«Vil ditt parti stemme for eller imot avtalen om opprettelse av amerikanske baser i Norge?» Tilleggsavtalen mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid», undertegnet 16.04.21).

Det var spørsmålet 5 fredsorganisasjoner (bl.a. Antikrigs-Initiativet v/ Gitte Sætre) stilte de politiske partiene i et brev som ble sendt 20. august. Nå har 9 partier svart, og vi vet mer om hvordan partiene vil stille seg når avtalen skal behandles av det nye Stortinget til høsten.


Disse partiene støtter den nye baseavtalen:

– Fremskrittspartiet
– Høyre
– Kristelig Folkeparti
– Venstre

Disse partiene er imot baseavtalen:

– Miljøpartiet De Grønne
– Partiet Sentrum
– Sosialistisk Venstreparti
– Rødt

Men hva mener Arbeiderpartiet? Partiet flagger ikke et klart Ja- eller Nei-standpunkt, men avslutter sitt svar med: «Den oppdaterte avtalen med USA som det vises til, skal nå ut på høring før den kommer til behandling i Stortinget. Vi vil oppfordre dere til å sende inn egne høringsuttalelser

Continue reading “Partienes holdning til den nye baseavtalen”