Åpent møte i Åsane Kulturhus torsdag 19. oktober kl. 18: Opprustning og krig. Finnes det andre veier?

Velkommen til møte som tar opp et viktig og dagsaktuelt tema. Fører økt opprustning til større sikkerhet, eller kan det være omvendt? Bjarne Lavik fra Antikrigs-Initiativet og Åse Møller-Hansen fra IKFF, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, innleder til samtale.

Det blir kulturinnslag.

Møtet holdes på Åsane kulturhus, Åsane Senter 52, 5116 Ulset, i utstillingsrommet hvor Roger Gjerstad og Jørgen Blitzner stiller ut bilder.

Fri adgang.

Arrangør: Antikrigs-Initiativet

Lenke til facebook-arrangementet

Fra krig og opprustning til fred, velferd og internasjonalt samarbeid

Av Nedrustningsutvalget i AKI

Vi lever i en usikker tid med kriger, geopolitiske konflikter, kapprustning, stadig farligere våpen og våpen på avveie. I 2022 brukte verden 21 000 milliarder NOK på våpen og militære utgifter, og krigsbudsjettene vokser. Opprustningen tapper statsbudsjett både i rike og fattige land.

Krigen i Ukraina er like grusom som andre kriger, og kan ikke legge grunnlaget for en framtidig sikkerhetspolitikk. Vi må utvide perspektivet og se at også USA og vestlige land har påført verden og menneskeheten store skader gjennom mange år. Vi må bygge broer.

Vi er opptatt av å stoppe klimakrisen. Da må vi også snakke om hvordan militarismen ødelegger miljøet. Vi må snakke om å avskaffe krig. Vår framtid må baseres på felles ansvar for å ta vare på jorden og på at alle land må samarbeide, også de som i dag er «fiender».

«Verdens virkelige kamp er å leve sammen og overvinne våre felles globale kriser – miljøkrise og ulikhet.» – Jeffrey Sachs, president for FNs nettverk for bærekraftig utvikling

Vi må følge FNs vei til fred og løse konflikter med diplomati og megling. FNs ordinære budsjett er kun 0,3 % av det NATO-landene bruker på forsvar og opprusting.

Å løse konflikter på slagmarken er en barbarisk og utdatert metode. Det trengs en kunnskapsbasert tilnærming, som overskrider krig og våpenleveranser.

Krigsindustrien er avhengig av krig og konflikt. Den nye kalde krigen har ført til storproduksjon av våpen og ammunisjon, også atomvåpen, til tross for FNs atomvåpenforbud. I 2022 brukte atomvåpenstatene mer enn 1 688 000 NOK hvert minutt på atomvåpen.

Prisen av et kampfly er nok til skolegang for 200 000 barn. Prisen av en tanks er nok til å gi 26 000 mennesker behandling for malaria. 3 % av det globale militærbudsjettet kan sikre ren vannforsyning til alle.

Kloden tåler ikke mer krig.

La oss heller investere i fred, sikkerhet for mennesker og for kloden.

Fred med fredelige midler

Hundretusenvis av soldater og mange tusen sivile er drept i Ukrainakrigen. Titusener er lemlestet og alvorlig skadd for livet. Sanksjoner ment å skade Russland har forårsaket økonomisk ustabilitet over hele verden.

I krig er alle tapere, bortsett fra krigsindustrien. Krigsindustrien og deres investorer tjener store penger på krigen, også her i Norge. Det er på høy tid å stoppe krigen i Ukraina, og beskytte mennesker, natur, jordbruksland og infrastruktur. Mange ukrainske sivile, blant annet Yurii Sheliazhenko, ber om våpenhvile og fredsforhandlinger.

«Alt annet enn forhandlinger er meningsløs sløsing med menneskeliv», sier selv USAs øverste militære leder, Mark Milley (CNN 11.11.22)


Meld deg inn i Antikrigs-Initiativet

Fred er vegen

Av Bjarne Lavik, styremedlem i Antikrigs-Initiativet

Vi spør: Hvor mange skal dø, lemlestes? Hvor ødelagt skal Ukraina, utbryterne Luhansk og Donetsk bli? Hvor sønderrevet skal forholdene mellom folkegruppene som er berørt av krigen bli?

Hvor langt skal alt gå før det blir våpenhvile, forhandlinger, avtaler og fred? Skal bruk av atomvåpen bli et spørsmål? Dette forferdelige våpenet som betyr at menneskeheten for første gang i sin historie kan utrydde seg sjøl.

Det kunne blitt forhandlinger og fred for lenge siden. Allerede i 2015 var dette oppe. Og flere ganger siden. Men “noen” ville ikke det. USA, NATO ga beskjed gjennom Boris Johnson og flere: Forhandlinger og fred kommer ikke på tale. USAs NATO-stabssjef Stoltenberg gjentar til det kjedsommelige: Krig er vegen til fred. Uansvarligheten, galskapen tar ingen ende.

Til nå er kanskje 200 tusen drept eller lemlestet. Er 200 tusen til, 300 tusen til, greit? For USA og krigsprofitørene ja. Men for oss? For vanlige mennesker i Norge, Europa og i resten av verden?

Svaret er enkelt: Nei, det er ikke greit! Folk ønsker ikke krig, død og ødeleggelse!

Noen snakker om at Russland kan “vinne” på våpenhvile, forhandlinger og fred. I krig og kriger som denne er det bare tapere. På kort og på lang sikt. Alle andre løsninger er bedre. Og en løsning og en avtale må selvfølgelig se til begge sider. Dette er i tråd med FN-pakten og de klare prinsippene der for løsning av konflikter mellom folk og land.

Det er ikke for sent for Norge å snu og følge det FN-pakten sier om samkvem og fred mellom land. Nå er det nok! Stans krigen! Fred er vegen!

Sikkerhetspolitikk på kollisjonskurs med klimamål og fred?

Velkommen til arrangement på Bergen Litteraturhus torsdag 16. januar 2020 kl.19-21, under Bergen Klimafestival:

Sikkerhetspolitikk på kollisjonskurs med klimamål og fred? Om atomdoktriner, basepolitikk, militærøvelser –  og bærekraftig sikkerhet 

Foredrag med journalist og forfatter Bård Wormdal: «Stormaktspolitikk i Nordområdene og Norge»

I panelet:
• Orlogskaptein Tor Ivar Strømmen, doktorgradsstipendiat ved Forsvarets høgskule/ Sjøkrigsskolen
• Susanne Urban, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF): «Atomubåter i matfatet?»
• Åse Møller Hansen: IKFF/Antikrigs-initiativet «Trygghet for hvem? Om militære klimautslipp, krig som forretningside og veier til fred»
• Ordstyrer: Terje Alnes, Antikrigs-initiativet/ Spartakus.no

Spørsmål fra salen.

Arrangør: Internasjonal Kvinneliga for fred og frihet (IKFF), Antikrigs-initiativet (AKI) og Klimafestivalen §112

Gratis inngang! Send gjerne videre. Velkommen!

Lenke til Litteraturhusets omtale
Lenke til Facebook-arrangementet

 

Jordkloder