KONGSBERG på listen over verdens største våpenprodusenter

Alle piler peker oppover for norsk våpenindustri. Kongsberg Gruppen rykker opp 5 plasser på oversikten over verdens største våpenprodusenter.

Nettstedet Defence News publiserte nylig listen over verdens 100 største våpenprodusenter i 2021. De 5 største er alle amerikanske – Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Northrop Grumman og General Dynamics, i tilligg kommer amerikanske L3Harris Technologies inn på 9. plass. 3 kinesiske og 1 britisk selskap er inne på topp 10 listen.

For oss i Norge er utviklingen i KONGSBERG og divisjonen Kongsberg Defence & Aerospace verdt å merke seg. Konsernet rykker 5 plasser opp på årets liste, fra 77. til 72. plass. Det gjenspeiler at en rekke nye kontrakter er inngått det siste året.

Et jagerfly peker nesen triumferende i været foran hovedkvarteret til Kongsberg Defence & Aerospace
Continue reading “KONGSBERG på listen over verdens største våpenprodusenter”

Skal vi leve av våpensalg?

Kan vi forsvare å ha en blomstrende næringsgren som produserer våpen og krigsmateriell? Er det ikke på tide å kreve et grønt skifte også for det mest destruktive av all industriproduksjon?

 

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) levert en rapport om 15 verdikjeder som har særlige styrker eller konkurransefortrinn i Norge. I rapporten «Verdikjeder i Norge» er «Våpen» et eget kapittel. Det overrasker muligens noen at våpenproduksjon defineres som en verdikjede, på linje med mat, energi, turisme osv. Men våpenproduksjon og –salg er noe Norge driver med i relativ stor stil.

Rapporten speiler situasjonen i 2018. Norge har i alt 33 virksomheter som produserer våpen, ammunisjon og annet militært utstyr. Produktene selges til både det norske forsvaret og eksporteres til andre land. Produksjonen kan kategoriseres i A-materiell (våpen og ammunisjon) og B-materiell (annet militært materiell). Høyteknologiske missiler og våpenammunisjon utgjør størsteparten av produksjonen i Norge.

Continue reading “Skal vi leve av våpensalg?”