Lokallag i Tromsø

Medlemmer i Tromsø og omegn har opprettet lokallag av Antikrigs-Initiativet! Det ble gjort på medlemsmøte 23. mars med ni medlemmer til stede. Et styre på 3 medlemmer er valgt;

Toril Konst, leder
Torgeir Engstad, sekretær
Kolbjørn Schanche, styremedlem/økonomiansvarlig

Avdelingen har allerede store ambisjoner. Det planlegges en fredskonferanse 15. april med temaet våpenforsendelse til Ukraina.

AKI har fått lokallag i Oslo

Tirsdag 10. januar ble Antikrigs-Initiativets lokallag i Oslo endelig stiftet, etter en periode med rask medlemsvekst i området. Et titalls personer deltok på møtet, og under introduksjonsrunden ble det klart at AKI klarer å samle ganske ulike mennesker med ulike bakgrunner, men med et felles ønske: fred.

Enkelte var skremt over hvordan krigshissingen blir stadig mer framtredende i samfunnet, mens andre hadde opplevd krigens umenneskelighet på nær hånd, eller sett hvordan kriger som omtales som rettferdige i Vesten, avsløres andre steder som rene voldshandlinger for å oppnå kontroll over ressurser og landområder. Det var enighet om at krig ikke kan skape fred; de er tross alt motsetninger.

Lokallaget valgte et styre bestående av leder Johannes Bennetzen og sekretær Alexander Nicolaysen Sørnes. Det ble lagt foreløpige planer om stand- og foredragsvirksomhet ut over våren, og neste møte ble avtalt til 16. februar kl. 19 (sted kommer).