900 underskrifter for våpenhvile og forhandlinger

Oppropet «Norge må velge en ny vei i Ukraina-krigen», som Antikrigs-Initiativet lansert 11. november, har nå passert 900 underskrifter, inkludert støtte fra organisasjoner! Folk fra hele landet har signert.

Dette viser at det er svært mange som ikke støtter den offisielle linjen som går ut på å sende stadig flere og tyngre våpen til Ukraina. De som har signert mener at Norge må slå inn på en ny kurs, der diplomati, våpenhvile og forhandlinger skal være Norges politikk.

Medlemmer i Tromsø har vært ute på gaten flere ganger, her et bilde fra 21. januar.


Oppropet ble lansert da Norge satt i FNs Sikkerhetsråd, og hadde en spesiell mulighet til å påvirke. Fra årsskiftet er ikke Norge lenger i Sikkerhetsrådet. Vi velger likevel å fortsette å samle underskrifter for en ny kurs, der Norge skal arbeide for våpenhvile og fredsforhandlinger i tråd med FN-paktens retningslinjer for fredsløsninger.

Mange av de som har signert har gitt en personlig begrunnelse for hvorfor de har valgt å skrive under, nedenfor har vi sakset bare noen få eksempler. Du kan lese alle kommentarene her.

Continue reading “900 underskrifter for våpenhvile og forhandlinger”

Stor støtte til oppropet

Oppropet Norge må velge en ny vei i Ukraina-krigen, som Antikrigs-Intitiavet lansert 11. november, er det mest signerte på Opprop.net den siste uka! Hittil har 684 personer signert. Fra statistikken ser vi at 115 av disse bor i Oslo, 50 i Bergen, 28 i Trondheim, 18 i Stavanger, 16 i Tromsø, 12 i Kristiansand og 10 i Fredrikstad. Ellers er hele landet representert.

I dag holdt AKI en markering i Bergen, med løpeseddelutdeling og appeller. Neste lørdag blir det utdeling i Tromsø. Kravet om at Norge bør arbeide aktivt for en fredsløsning brer om seg.

Opprop: Norge må velge en ny vei i Ukraina-krigen

Antikrigs-Initiativet lanserer et opprop der vi oppfordrer Norge til å ta et aktivt fredsinitiativ i Ukraina-krigen. Oppropet er publisert på Opprop.net. Les og signer om du er enig med oss (det er mulig å signere anonymt).

Målet er å samle flest mulig personlige underskrifter og også få andre organisasjoner til å stille seg bak oppropet:

Norge må velge en ny vei i Ukraina-krigen

Som medlem i FNs sikkerhetsråd har Norge et spesielt ansvar for å sikre at FN-pakten etterleves. Det betyr å gjøre alt for at “alle medlemmer skal bilegge sine internasjonale tvister ved fredelige midler på en slik måte at internasjonal fred, sikkerhet og rettferdighet ikke settes i fare.” (artikkel 2, punkt 3).

Ved å sende stadig flere og kraftigere våpen til Ukraina bidrar vi til å eskalere og forlenge krigen. Prisen er titusenvis eller hundretusenvis av drepte. Faren for at krigen kommer helt ut av kontroll og at atomvåpen tas i bruk er reell.

Norge må bryte ut av folden og ta et aktivt fredsinitiativ:

– krev øyeblikkelig våpenhvile
– bruk plassen i FNs sikkerhetsråd til å følge opp vårt eget forslag enstemmig vedtatt i Sikkerhetsrådet (6. mai 2022), for å få i gang fredsforhandlinger i tråd med FN-paktens retningslinjer for fredsløsninger

Du kan signere her