Stopp norsk deltagelse i folkemordet på Gaza!

Israel utfører nå et forferdelig folkemord på Gaza og på to måneder er over 16.000 mennesker drept. 70 % av disse er kvinner og barn. I tillegg til en drepende blokade bombes sykehus, skoler, moskeer, flyktningeleirer og boligkompleks uten stans og store deler av Gaza ligger i ruiner.

Det haster nå med å få stoppet Israel før Gaza er jevnet med jorden og befolkningen der massakrert eller fordrevet. Norge må bidra aktivt til dette. Etter en kortvarig pause har Israel gjenopptatt sine massakrer med uforminsket styrke. Ingen ting tyder på at Israel frivillig vil gi seg med sine herjinger på Gaza, og makthaverne der sier de skal fortsette med sine angrep til de har tilintetgjort Hamas. Dette kan ta årevis med konsekvenser i form av død og lidelser det er vanskelig å forestille seg.

Norge medvirker aktivt til folkemordet og krigsforbrytelsene. De norskeide selskapene Nammo og Kongsberggruppen produserer nemlig deler til raketter, rakettmotorer og jagerfly, som via våpenselskaper som Raytheon og Lockheed Martin i USA, havner i Israel.

Dette er ikke noe det norske folk vil være med på! Vi krever derfor:

• Storting og regjering må straks få stanset all våpeneksport som havner i Israel!
• Norges ambassadør til Israel må kalles hjem.
• Norge må være en aktiv pådriver for at vedtaket i FNs generalforsamling fra 27. oktober, om en umiddelbar, varig og vedvarende humanitær våpenhvile, blir iverksatt.

Norge må gå sammen med resten av verden.
Det overveldende flertallet vil ha slutt på folkemordet.
Nok prat nå! Det er handling som trengs!

Antikrigs-Initiativet,
desember 2023(løpeseddel til fri nedlasting)

Til Israels ambassade: Stopp folkemordet i Gaza, Nå!

(dette er et brev som Ivar Jørdre, styremedlem i Antikrigs-Initiativet, har sendt til den israelske ambassaden i Oslo).

Jeg har ikke lenger ord for å beskrive ugjerningene Israels krigskabinett og deres militære angrepsmaskineri utfører mot sivilbefolkningen i Gaza. Mulig dere har ord for dette blodbadet, men de kjenner jeg ikke til.

Siden mitt første brev til dere for 20 dager siden, har Israel virkelig vist sitt sanne ansikt for en hel verden: Ufølsom, brutal, hevngjerrig, slu, løgnaktig, uten humanisme og mye, mye mer. Verden må ikke på lang tid snakke om Israel som «et demokrati» lenger.

Tittelen på mitt første brev var: “Stopp bombingen og blokaden av Gaza, NÅ!” dette brevet har tittelen: “Stopp folkemordet i Gaza, NÅ!” For det er folkemord, dette! I følge Genevekonvensjonen og Folkemordkonvensjonen (som Israel har ratifisert) er det folkemord når: «handlinger begått i den hensikt å ødelegge, helt eller delvis, en nasjonal, etnisk, rasemessig, eller religiøs gruppe som sådan». Dette er jo noe dere skulle vite før denne massive bombingen begynte.

Men, dere bryr dere ikke noe om dette, tydeligvis. Israel bryter begge disse konvensjonene. Dere bryter også Folkeretten, Humanitærretten og krigens regler. Hva er det dere ikke bryter, egentlig?

Dette sier jeg dere: Bombene dreper flest barn. Også de barna som ikke er drept av bomberegnet, rammes svært hardt, av skader og krigstraumer. Bombingen er massedrap og etnisk rensing. Blokaden av Gaza er en krigsforbrytelse. Muren og blokaden holder palestinerne på Gaza fanget. Om en tredjepart beviser at Hamas har kommandosentraler under sykehus i Gaza, så rettferdiggjør dette uansett ikke å bombe sykehus. De ulovlige og kriminelle bosetterne på Vestbredden har ikke rett til å være der, ifølge folkeretten. Og, stopp trakasseringen og drapene på palestinere på Vestbredden.

Til slutt: Vi vet det alle sammen.  Vesten og USA har blod på henda! Ja, det internasjonale samfunn har blod på henda. Dette er blodig storpolitikk. Dette er geopolitikk. Det handler ikke om menneskeverd. Det handler ikke om likeverd. Det handler ikke om rettferdighet. Det handler om kynisme. Det handler om brutalitet. Det handler om «de» og «oss». Vesten og USA er skyldige i dette! Israel er skyldig i dette!

Dette er begynnelsen på dehumanisering. “De” er ikke som “oss”. Det kan være begynnelsen på et folkemord. Det gjør Israel seg skyldig i nå! Stopp denne galskapen, NÅ!

Palestinians inspect the damage following an Israeli airstrike on the El-Remal aera in Gaza City on October 9, 2023. Israel continued to battle Hamas fighters on October 10 and massed tens of thousands of troops and heavy armour around the Gaza Strip after vowing a massive blow over the Palestinian militants’ surprise attack. Photo by Naaman Omar\ apaimages

Stopp folkemordet øyeblikkelig!

Sykehus bombes, boligblokker bombes, moskeer og kirker der uskyldige sivile har søkt tilflukt bombes. Hvert kvarter drepes et barn. Israels hensynsløshet er uten grenser. Skal vi og Norge sitte og se på at det ekstremistiske regimet som nå har makten i Israel gjennomfører et folkemord, en etnisk rensing? Det kan vi ikke!

Våpenhvile må straks innføres. Nødvendig mengde humanitær hjelp må frem uten forbehold.

Norge må velge. Hele situasjonen kan utvikle seg til en storkrig med uante konsekvenser. Norge må bidra til at dette ikke skjer. I FNs Generalforsamling stemte Norge sammen med det overveldende flertall av verdens land for “En øyeblikkelig, varig og opprettholdt humanitær våpenhvile som fører til avslutning av fiendtlighetene”. Storting og Regjering må kreve av Israel at dette vedtaket blir gjennomført.

Verden har ikke råd til det lenger. Hverken menneskelig, miljømessig eller økonomisk.

Det vi nå står oppe i startet ikke 7. oktober 2023. Det startet for 75 år siden da sionistene okkuperte 78 % av det historiske Palestina og fordrev 750.000 mennesker ved hjelp av massakre og annen terror. Etter krigen i 1967, som resulterte i at Israel okkuperte resten av Palestina, skulle en løsning med to stater iverksettes. Det skjedde aldri, trass i utallige FN-vedtak.

Palestinernes rettigheter må sikres. Israels okkupasjon og apartheidpolitikk må opphøre. Nå vender verden seg mot Israel. Blir det ikke en våpenhvile, og så en forhandlingsløsning, kan hele området gå opp i flammer. Også Israel.

Hilsen,
Antikrigs-Initiativet
oktober 2023

Appell på Folkefest på Torgallmenningen

Nikolai Østgaard, styreleder i Antikrigs-Initiativet, holdt denne appellen på Folkefesten i regi av FN-sambandet 28. oktober (les hele teksten under videoen):

1.   Vi lever i en farlig tid 
2.   To langvarige konflikter har eskalert til varme brutale kriger med enorme lidelser 
3.   Israel – Palestina konflikten startet ikke 7 oktober i år, men i 1948 da palestinerne ble fordrevet fra sitt land. Krigen i Ukraina startet ikke 24 februar 2022, men i 2014. 
4.   Begge krigene kunne vært unngått, dersom man hadde valgt forhandlinger for å finne løsninger på de underliggende problemene.
Continue reading “Appell på Folkefest på Torgallmenningen”

Den triste historia om «dei» og «oss», og konsekvensane!

Av Ivar Tveito Jørdre, styremedlem i Antikrigs-Initiativet

Me veit det alle saman. Me har blod på henda! Vesten har blod på henda! Ja, det internasjonale samfunn har det. Dette er blodig storpolitikk. Det handlar ikkje om menneskeverd. Det handlar ikkje om likeverd. Det handlar ikkje om rettferd. Det handlar om kynisme. Det handlar om brutalitet. Det handlar om «dei» og «oss». Me er skuldige i dette!

Ja, det handlar om dei og oss. Me er ikkje som dei. Me er oss. Me er som israelarane. Me er ikkje som palestinarane. Me kjenner ikkje dei. Me kjenner ikkje israelarane heller, men me er som dei. Dei gjer som me ville ha gjort, forsvarar seg. Ja, dei forsvarar seg, mot «dei». Me ville også ha gjort det, ikkje sant? Me vil og gjerne forsvare oss mot dei andre. Dei som kjem til oss!

Sidan det er dei andre så er det forsvar, det er ikkje åtak. Nei, nei, det er ikkje åtak. Og sidan dei andre er f.eks. palestinarar, så kan me angripe dei og kalle det forsvar. Så kan me la vera å kritisera «den sterke parten», men kalle det forsvar, kalle det forståeleg, kalle det retten til… Så kan me la vera å kritisera vår eigen regjering, for dei forsvarar seg jo. Det er jo «dei» dei forsvarar seg mot. Me går ikkje ut i gatene for «dei». Nei, det gjer me ikkje!

Continue reading “Den triste historia om «dei» og «oss», og konsekvensane!”

Er AKI konsistente, et svar til Geir Hem

Geir Hem (leder i Stopp NATO) spør oss på Facebook: «Er det ikke inkonsistens i AKIs uttalelse her versus uttalelsen om Ukraina? Når det gjelder Ukraina vil ikke AKI støtte demonstrasjon som inkluderer parole om at Russland må ut. Når det gjelder Palestina stilles forutsetning om at “okkupasjonen må opphøre”. Jeg bare lurer.»

Ja, AKI mener i begge tilfeller at krav om våpenhvile, stans av våpensendinger og forhandlinger er det aller viktigste, både i Palestina og Ukraina. Det haster, for menneskeliv er viktigere enn alt annet. 

AKI står også fast på synet om at forhandlinger om territorier – i begge områder – må følge ETTER at våpenhvile er iverksatt.  

Å stille forhåndskravet «Russland ut av Ukraina» er, som vi skriver i vår uttalelse i forbindelse med Fredsinitiativets demonstrasjon 7 oktober, kun en parole USA/NATO fremmer for å forlenge krigen og å påfører det ukrainske folk ytterligere lidelser. 

Krigen i Ukraina kunne vært unngått dersom fredsforsøkene hadde blitt fulgt opp. Både Minsk 1 og 2 og fredsforslaget i april 2022 ble sabotert av Vesten. I stedet har USA/NATO bidratt til en voldsom oppbygging av Ukrainas militær apparat for krig med Russland. Alt dette er nå alminnelig kunnskap, men har stått i USA plandokumenter i årevis, se f.eks. Rand Corporation rapport fra 2019.  

Når det gjelder Israel og Palestina må man via forhandlinger finne en løsning som sikrer alle palestineres rettigheter og apartheid politikken til Israel må opphøre. Dette har vært et krav flertallet av verdens land har stilt i mange tiår, men som har blitt saboterte av Israel med Vestens støtte.

Bortsett fra at både palestinere og folk i øst-Ukraina har vært terrorisert og fratatt rettigheter i hhv, 75 år og 8 år, er det vanskelig å finne likheter mellom de to konfliktene. Etter AKIs mening er de to scenariene vesensforskjellige, både historisk og geopolitisk. 

Likevel er mange av ingrediensene de samme: 

– sterk vestlig innblanding begge steder
– misbruk av folk og land for å styrke vestlig dominans i regionene
– sterk propaganda for å fremme det vestlige narrativet
– og bonanza for våpenindustrien

Hilsen AKI

Uttalelse om situasjonen i Palestina/Israel

Antikrigs-Initiativet er fortvilet over situasjonen som har oppstått etter HAMAS angrep på Israel. 1.500 mennesker er allerede drept. Israel vil slå tilbake med enorm militær kraft, slik de alltid gjør når de angripes. Dette vil føre til at uskyldige sivile drepes i tusentalls. Samtidig er faren stor for at flere parter dras inn og at dette kan eskalerer til storkrig.

I denne situasjonen appellerer vi til den norske regjering om å gjøre det den kan for å få avsluttet krigshandlingene snarest, og bringe partene til forhandlingsbordet.

Det som nå skjer er bare enda en konsekvens av de overgrepene som den palestinske befolkningen har vært utsatt for siden 1948, da staten Israel ble grunnlagt. Den gang ble 750.000 palestinere fordrevet fra sine landsbyer, og tvangsplassert i Gaza og på Vestbredden. I årene etterpå har jødiske settlere overtatt palestinske områder bit for bit, med støtte fra den overlegne israelske militærmakten.

Den humanitære situasjonen for palestinerne er i dag prekær. HAMAS vet at de aldri kan beseire Israel militært. Disse angrepene er derfor mest et uttrykk for den desperasjonen palestinerne opplever, som et folk uten framtidsutsikter, og sviktet av det internasjonale samfunnet som i praksis godtar den israelske undertrykkingen.

Samtidig viser de siste dagenes hendelser at den israelske befolkningens trygghet aldri kan sikres med militære midler. Til tross for at Israel er ett av verdens mest militariserte samfunn og besitter en overlegen militær slagkraft, hvor også atomvåpen inngår, makter de altså ikke å forhindre at egne innbyggere blir drept.

Fred og sikkerhet kan bare oppnås gjennom forpliktende politiske avtaler der Israels okkupasjons- og apartheidpolitikk opphører.

Antikrigs-Initiativet,
9. oktober 2023