KONGSBERG på listen over verdens største våpenprodusenter

Alle piler peker oppover for norsk våpenindustri. Kongsberg Gruppen rykker opp 5 plasser på oversikten over verdens største våpenprodusenter.

Nettstedet Defence News publiserte nylig listen over verdens 100 største våpenprodusenter i 2021. De 5 største er alle amerikanske – Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Northrop Grumman og General Dynamics, i tilligg kommer amerikanske L3Harris Technologies inn på 9. plass. 3 kinesiske og 1 britisk selskap er inne på topp 10 listen.

For oss i Norge er utviklingen i KONGSBERG og divisjonen Kongsberg Defence & Aerospace verdt å merke seg. Konsernet rykker 5 plasser opp på årets liste, fra 77. til 72. plass. Det gjenspeiler at en rekke nye kontrakter er inngått det siste året.

Et jagerfly peker nesen triumferende i været foran hovedkvarteret til Kongsberg Defence & Aerospace
Continue reading “KONGSBERG på listen over verdens største våpenprodusenter”

Skal vi leve av våpensalg?

Kan vi forsvare å ha en blomstrende næringsgren som produserer våpen og krigsmateriell? Er det ikke på tide å kreve et grønt skifte også for det mest destruktive av all industriproduksjon?

 

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) levert en rapport om 15 verdikjeder som har særlige styrker eller konkurransefortrinn i Norge. I rapporten «Verdikjeder i Norge» er «Våpen» et eget kapittel. Det overrasker muligens noen at våpenproduksjon defineres som en verdikjede, på linje med mat, energi, turisme osv. Men våpenproduksjon og –salg er noe Norge driver med i relativ stor stil.

Rapporten speiler situasjonen i 2018. Norge har i alt 33 virksomheter som produserer våpen, ammunisjon og annet militært utstyr. Produktene selges til både det norske forsvaret og eksporteres til andre land. Produksjonen kan kategoriseres i A-materiell (våpen og ammunisjon) og B-materiell (annet militært materiell). Høyteknologiske missiler og våpenammunisjon utgjør størsteparten av produksjonen i Norge.

Continue reading “Skal vi leve av våpensalg?”

Norske våpen, det nasjonale og dobbeltmoralen

Etter den 17. mai  bør me tenkje ekstra godt på ordet endring, og fremje likeverd , og solidaritet med dei fattige og marginaliserte, i Noreg og resten av  verda.

Krigar er ofte utført av vestvenlege regimer og med bruk av for det meste vestleg produserte våpen. Difor har me eit ansvar etter den 17. mai og ut frå vår fridomsdag å tenkja på dei krigar som me er ein del av. Noreg, via Nammo på Raufoss og Kongsberg Våpenfabrikk, håvar inn milliardar kvart år på våpen som veldig ofte havnar i konfliktområder. Begge våpenprodusentar melder om “produksjonsutfordringar under koronatida“, men produksjon og eksport held fram.

Med andre ord. Noreg er allereie ein verdsleiande våpeneksportør. Ingen andre land er i nærleiken av å eksportera 75 prosent av all produksjon, slik me gjer.

Nokre døme på Noreg sin våpen- og krigsaktivitet som ein må reflektera over når nettopp vår fridomsdag er over:

Døme 1: Selde våpen til krigsbrotsverk i Jemen

Norske våpenprodusentar selde i 2016 våpen, ammunisjon og anna militært materiell til over 100 millionar kroner til Dei foreina arabiske emiratar. Dei er skulda for krigsbrotsverk i Jemen. Eksporten held fram i 2017, og både utanriksminister Søreide og hennar førre statsråd Brende (begge H) forsikra alltid at det ikkje er noko som tyder på at norsk krigsmateriell har vore nytta i Jemen (NTB, jan. 2018). Men, kor mykje verdt er slike uttalingar?

VG omtalte på nyåret i 2018 ein video fra Houthi-opprørarane som visar ei norskprodusert undervannsdrone av typen Remus 600, med eit tydeleg Kongsberg Maritime-merke på sida, funne utanfor kysten av Jemen. Var det nokon som sa “goddag mann våpenskaft“?

Continue reading “Norske våpen, det nasjonale og dobbeltmoralen”

«Shadow World» om våpenindustrien

Torsdag 13. februar kl. 18 inviterer Antikrigs-initiativet m.fl. til gratis filmvisning i auditoriet på Bergen Offentlige Bibliotek, Stømgaten 6. Vi viser dokumentaren «Shadow World», en prisbelønnet dokumentar om internasjonal våpenindustri.

Våpen er verdens største handelsvare. Flere saker har avslørt grov korrupsjon der både regjeringer og selskaper er involvert. Er det i det hele tatt mulig å drive internasjonal våpenhandel uten? Filmen «Shadow World» viser et marked der korrupsjon og bestikkelser er vanlig. Gjennom flere konkrete historier ser vi hvordan våpenindustrien står for over 40 % av korrupsjonen i internasjonal handel og opererer i et parallelt univers hvor de ansvarlige for ulovlige handlinger sjelden risikerer noen form for straff.

Dokumentarfilmen er basert på boken “The Shadow World – Inside the Global Arms Trade” av Andrew Feinstein. Filmen vises med engelske undertekster.

Velkommen!

Lenke til facebook-arrangementet