Møte med David Hartsough

(takk til David Watson for bilder)

Et førtitalls mennesker samlet seg i Kunsthall 3.14 på Vågsallmenningen, for å være med på mobilserings-workshop med David Hartsough. Som en av grunnleggerne av organisasjonen World Beyond War, direktør for den San Francisco-baserte organisasjonen Peaceworkers, og medstifter av Nonviolent Peaceforce, er Hartsough en av nåtidens mest aktive fredsaktivister. Antikrigs-initiativet og IKFF- Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet, sto sammen om arrangementet.

se og Gitte

Etter at styreleder i Antikrigs-initiativet Gitte Sætre og Åse Møller Hansen fra IKFF hadde introdusert kveldens hovedperson, holdt David Hartsough en halvtimes innledning.

David Hartsough

Hartsough er kveker og pasifist, og har jobbet aktivt for ikke-voldelig, sosial endring og fredelig konfliktløsning siden han møtte Dr. Martin Luther King, Jr. i 1956. Han fortalte levende om sitt engasjement som borgerrettighets-aktivist i de amerikanske sørstatene, der han ble truet på livet av nazister og rasister. Mange av Hartsoughs opplevelser og erfaringer skildres i hans bok ‘Waging Peace: Global Adventures of a Lifelong Activist’.

David Hartsough 2

I løpet av de siste 50 årene har han ledet og vært engasjert i fredsskaping i USA, Kosovo, det tidligere Sovjetunionen, Mexico, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Filippinene, Sri Lanka, Iran, Palestina, Israel og mange andre land. Hartsough har blitt arrestert mer enn 100 ganger for å delta i demonstrasjoner. Han har jobbet i bevegelsene for sivile rettigheter, mot atomvåpen, for å avslutte Vietnam-krigen, for å få slutt på krigene i Irak og Afghanistan, og for å hindre et angrep på Iran.

Kunsthall 3,14

For freds- og antikrigs-aktivister i Bergen var dette en mulighet for å synkronisere kreftene og få ny inspirasjon. Etter Hartsoughs innlegg ble det god tid for de fremmøtte til å stille spørsmål og til selv å kommentere aktuelle tema. Forhåpentlig kan arrangementet bidra til en ny giv i antikrigs-arbeidet i fortsettelsen.

workshop 270619

48140435222_293a4381c9_z

Mobilisering-workshop 27. juni

Mobiliserings-workshop med David Hartsough fra World Beyond War

Tid: Torsdag 27. juni 2019 kl. 19:00–21:00
Sted: Kunsthall 3.14, Vågsallmenningen 12, 5014 Bergen

Veien mot en tidsalder hvor ikkevoldelige løsninger på konflikt blir den nye normen.

Waging PeaceDet er vår alles oppgave å kreve forandring når kriger igangsettes gang på gang uten annet resultat enn sysselsetting av arbeidere ved våpenfabrikkene og vekst på børsen. Folk flest ønsker ikke krig. Av opplagte grunner: krig dreper uskyldige, ødelegger familier over generasjoner, bryter ned økosystemer, samt den menneskelige moral. Krig fører til strukturelt kaos og umuliggjør viktig arbeid innen helse, utdanning, likeverd, miljø og klima kamp.

Med stor sannsynlighet finnes det flere mennesker som mener at krig burde vært henvist til historiens skraphaug enn personer som stiller seg bak ideologien for bevaring av maktposisjoner. Fremtiden er avhengig av at flere personer og organisasjoner fremstår som synlige ambassadører for omskoleringen av samfunnet.

International Kvinneliga for Fred og Frihet og det nyetablerte Antikrigs-Initiativet i Bergen har tatt initiativet til denne mobiliserings-workshopen. Dette er en mulighet for Bergen å synkronisere oss imellom, med hjelp fra en av nåtidens mest aktive fredsaktivister, David Hartsough fra organisasjonen World Beyond War.

David Hartsough er forfatter av boken ‘Waging Peace: Global Adventures of a Lifelong Activist’. Han vil innlede med et foredrag, men store deler av tiden vil bli brukt til en samtale mellom oss alle. Møt opp ved Kunsthall 3.14, Vågsallmenningen 12, andre etasje torsdag den 27. juni. kl 19 til 21.

Her vil vi dele våre erfaringer og være sparringspartnere i en samtale om målet, nemlig en tidsalder hvor alternative løsninger til væpnet konflikter er normen. Vi oppfordre alle som er nysgjerrig til å møte opp.

Arrangementet er gratis og det første i en rekke arrangementer som vi håper vil inspirere og samle byens kloke, omsorgsfulle hoder i alle aldre.