Vi som krever at Assange slippes fri har ikke satt ham på en pidestall. Det er USA og deres allierte som har satt ham i en gapestokk

Onsdag 19. januar arrangerte Norsk PEN informasjonsmøte om Julian Assange. Seminarrommet var fylt til randen. Blant talerne var også medlemmer av den nyoppstartede støttegruppen for Julian Assange på Stortinget. Her er innlegget til Sofie Marhaug, stortingsrepresentant for Rødt og initiativtaker til Stortingets støttegruppe for Assange:

Sofie Marhaug. Skjermdump fra Norsk Pen sin strømming av arrangementet på Facebook

– Jeg har tatt initiativ til en støttegruppe for Julian Assange på Stortinget, der representanter fra SV, MDG og Rødt foreløpig har sluttet seg til, men flere er velkomne.

Det høres kanskje fåfengt ut å si dette som en representant fra partiet Rødt, men representanter fra absolutt alle politiske partier burde ha interesse av å slutte seg til en slik gruppe. På høyre- så vel som venstresiden.

Saken der Assange risikerer å bli utlevert til en annen stat enn den han kommer fra (Australia) eller den han befinner seg i (Storbritannia), for å bli straffeforfulgt for å ha fortalt sannheten om denne tredje statens (USAs) krigsforbrytelser, vil skape en helt ny presedens for forfølgelse av varslere verden over. Dette er en trussel ikke bare mot journalister og publisister, men nær sagt alle som driver med politisk virksomhet; alle som er interessert i et opplyst ordskifte.

Dette er det spesielle med Assange-saken: Ikke hans person, men det faktum at han er en samvittighetsfange som i tillegg til å bli utsatt for torturlignende metoder, er offer for en helt ny form for forfølgelse av mennesker som bruker sin rett til å ytre seg, til å varsle.

Vi som krever at Assange slippes fri har ikke satt ham på en pidestall. Det er USA og deres allierte som har satt ham i en gapestokk.

Continue reading “Vi som krever at Assange slippes fri har ikke satt ham på en pidestall. Det er USA og deres allierte som har satt ham i en gapestokk”

Appell under støttemarkering for Julian Assange


Denne appellen holdt Stortingsrepresentant Sofie Marhaug (Rødt) under markering mot utlevering av Julian Assange til USA 22. oktober 2021.

Sofie Marhaug
Foto: Ihne Pedersen (CC BY 2.0)

Om en knapp uke får vi vite resultatet av ankesaken mot utlevering av Julian Assange til USA.

Resultatet er avgjørende for Assange personlig: Blir han utlevert, risikerer han å bli dømt til 175 års fengsel. Det kan altså få fatale konsekvenser for mennesket Julian Assange, men ikke bare det: Hvor vidt han utleveres har også konsekvenser for presse- og ytringsfriheten som sådan. Blir Assange overlatt til USAs myndigheter, svekkes en av de grunnleggende frihetene som vi liksom verdsetter så høyt i det vestlige demokratiet – nemlig friheten til å ytre seg kritisk.

Det er mange autoritære stater som forfølger og mishandler sine egne varslere, journalister og utgivere. Men USA er i dag alene om bruke sitt eget rettsvesen til å angripe og straffeforfølge utgivere fra andre land i andre stater, her i Europa, slik vi nå ser at skjer i Assange-saken. Det gjør USA til en helt spesiell trussel mot ytringsfriheten over hele verden.

I forrige storingsperiode var det Rødts éne representant, Bjørnar Moxnes, som tok opp saken til Assange i Norges øverste, folkevalgte forsamling. Han krevde å få svar fra den daværende utenriksministeren om hva regjeringen tenkte om Assange-saken – og ikke minst hva regjeringen tenkte om konsekvensene det har for pressefriheten, at USA vil straffeforfølge individer i Europa for publisering og kildebeskyttelse.

Etter hvert fikk Rødt også støtte fra talspersoner i andre partier, i både SV og Venstre, i tillegg til SP som sa kanskje.

Nå har vi en ny regjering, og Assanges fremtid står stadig i fare. Derfor ville det også være interessant å høre hva den nye utenriksministeren, Anniken Huitfeldt, mener: Vil hun sitte stille i båten om Assange utleveres til USA?

Continue reading “Appell under støttemarkering for Julian Assange”

Assange-dommen angriper ytringsfriheten

Gleden over at dommer Vanessa Baraitser 4. januar konkluderte med at Julian Assange ikke kan utleveres til USA har en kraftig bismak. Som Norsk PEN skriver: “Ytringsfriheten har ikke seiret i dag. Dommeren avviste alle argumenter om at dette er en ytringsfrihetssak, og mener Assange og Wikileaks’ avsløringer faller utenfor ytringsfrihetens rammer”.

Bilde fra støttemarkering for Assange i Bergen 4. januar 2021

Det er også skuffende at Assange onsdag 6. januar fikk avslag på kravet om å løslates mot kausjon. USA har varslet at de vil anke dommen om utlevering innen fristen 18. januar. Dermed er Assange tilbake i høysikkerhetsfengselet Belmarsh, der han skal sitte frem til ny høring i saken.

Antikrigs-initiatiavet fortsetter derfor kampen for ytringsfriheten og for at Julian Assange skal løslates. Vi kan ikke akseptere at krigsforbytere går fri og at varslerne straffes!

Antikrigs-initiativet holdt appell for Assange på Torgallmenningen 4. januar 2021.

“Anything to say?” A Monument to Courage

I forbindelse med at høringen om utlevering av Julian Assange til USA starter 24. februar i Belmarsh Prison, vil Spontaneous Art Collective- Bergen, med støtte fra Davide Dormino, Antikrigs-initiativet og Courage Foundation, gjennomføre en kunstnerisk markering i Bergen.

Se pressemeldingen: PeformanceArt-24Feb-Mandag

 

 

«Anything to say?» er en bronseskulptur i naturlig størrelse, der tre figurer står på hver sin stol. Den fjerde stolen er tom, fordi dette er publikums stol. Den kan vi stå på for å uttrykke oss, eller for i solidaritet å stå ved siden av Edward Snowden, Julien Assange og Chelsea Manning. Disse tre hadde mot til å si nei til global overvåkning og til løgner som fører til krig. De gjorde et stort personlig offer for å fortelle sannheten.

Inspirert av dette vil Spontaneous Art Collective – Bergen plassere ut stoler i det offentlige rom, nærmere bestemt på plassen mellom Bergen Offentlige Bibliotek og Bergen Storsenter mandag 24. februar kl. 16.30. I tillegg vil ulike installasjoner og musikk bidra til å gjøre dette til en minneverdig begivenhet.

Arrangementet vil også skape oppmerksomhet rundt nominasjonen av Julian Assange, Chelsea Manning og Edward Snowden til Nobels Fredspris 2020.

Vi oppfordrer våre medlemmer og sympatisører om å bli med!

Screen Shot skulptur
Davide Dormino’s “Anything to say?”