Send dem til fronten

Av Kristin Jacobsen Leganger, styremedlem i Antikrigs-Initiativet

I dag tenker jeg på Guri Melbye.
Og på Ine Eriksen Søreide.
Og Anniken Huitfeldt.
De er både kvinner og ledende politikere. Og som kvinne er jeg ekstra skuffet over at medsøstre i høye stillinger så ukritisk løper militarismens ærend.

De tre har nemlig valgt en linje som undergraver FNs uhyre viktige arbeid for fred og diplomati:
De stemte ja til SDCA og etablering av fire amerikanske baser i Norge.
De er med på å ignorere FNs atomvåpenforbud TPNW, trass i at FN ratifiserte dette forbudet i januar 2021. Og ikke minst:
De er aktive pådrivere for norske våpensendinger til Ukraina.
Huitfeldt har til og med sagt (i Debatten på NRK) at hun tror denne krigen må avgjøres på slagmarken.
At en utenriksminister kan si noe slikt er direkte rystende.

Men vi kan godt ta hennes ord på alvor. Så jeg vil komme med et forslag til henne og de to andre stridskvinnene – og alle deres meningsfeller, både på Stortinget og i samfunnet for øvrig:
Vis at dere mener det dere sier – verv dere selv til å kjempe ved fronten i Ukraina. Trekk i uniform og ta et femukerskurs i krigføring, slik sivile ukrainere nå blir tilbudt. Ta med dere våpen og ammunisjon fra norske Nammo og Kongsberg Gruppen og get going.

Hvis dere kommer levende fra det: Fortell oss hvordan det er, dette med krig. Vi venter spent.