Snakk om fredsnasjon!

Av Helge Hagen, medlem i Antikrigs-Initiativet

Har lyst til å minne om at i henhold til fredsforskningsinstituttet SIPRI hadde Norge i 2021 de høyeste forsvarsutgifter pr innbygger i Europa, og følgelig høyest av alle NATO-land, bare “slått” av USA.

Ser vi bort fra tre Gulfstater og bystaten Singapore, hadde Norge i 2021 de tredje største militærutgifter pr innbygger i verden, bare med Israel og USA “foran” oss.

Siste år økte de norske forsvarsutgifter fra 69 milliarder (altså 69 000 millioner) NOK i 2022 til de budsjetterte 76 milliarder i 2023; en økning på hele ti prosent på bare ett år!

Snakk om opprusting for landet som allerede hadde de høyeste forsvarsutgifter pr innbygger i Europa, og med unntak som nevnt over, tredje størst i hele verden. Og vi fortsetter altså å ruste opp, grunnet et fiendebilde som er malt på veggen av USA, som er avhengig av en fiende for å kunne begrunne sine enorme militærbudsjetter – 8800 milliarder NOK i år, altså utrolige seks ganger så mye som årets norske statsbudsjett (fastlandet) på 1,462 milliarder NOK.

Vi er dessuten verdens tiende største våpeneksportør, med bare 0,07% av befolkningen.

Snakk om fredsnasjon!

“Fredsnasjonen” Norge deler hvert ¨år ut Nobels fredspris. Prisen består av en medalje, et diplom og en pengesum. Medaljen er utformet av den norske billedhuggeren Gustav Vigeland, etter en lukket konkurranse 1901–2.

FRED, NÅ!

Av Helge Hagen, medlem i Antikrigs-Initiativet

De sanseløse myrderiene (les: Ukrainas “våroffensiv”), som pressen her i landet har sett fram til med utålmodig forventning, synes nå å være i gang. Antall unge mennesker som allerede i de første to døgn av denne “offensiven” er brent levende i hjel i ulike typer kjøretøy, skal være stort. Omtrent som forventet, vil man vel, på grusomt vis, kunne si.

“Fredsnasjonen” Norge har bidratt med sitt til dette. Ikke med forsøk på å få i gang reelle forhandlinger for å sette en stopper for disse meningsløse myrderiene (fordi det kunne jo russerne hatt taktiske fordeler av, gitt situasjonen på slagmarken nå), men altså med kuler og krutt; stridsvogner og granater, til en NATO/USA-ledet ukrainsk hær som uansett ikke kan “vinne” på den grusomme slagmarken.

Derfor: forhandlinger NÅ, før enda flere menneskeliv går tapt – og det til ingen nytte. Hvert menneske er et univers i seg selv, og INGEN har rett til å ta fra det det livet de eier, eller kommandere andre til å gjøre det. Krig er forakt for liv: intet kan forsvare det.

Krev derfor våpenstillstand NÅ, og vær derved med på (å prøve) å redde kanskje hundre tusen (eller fler) unge menneskers liv! Kolossale tall! Dette må da være noe å kjempe for! Heller enn å slåss for akkurat hvor grensen mellom Ukraina og Russland skal gå, gitt de komplekse historiske og politiske forutsetninger som ligger til grunn.

Forestillingen om at Ukraina bare er første steg i en større russisk plan om å underlegge seg hele Europa (og lignende oppfatninger), er, slik jeg ser det, rent oppspinn, lagt ut for å sikre NATO/USA sine strategiske interesser, våpensalg m.m.

Uansett er dette slukt kritikkløst av et unisont norsk pressekorps og øvrige media. Det forbløffer – og skremmer meg. Aldri før har jeg her i landet opplevd – eller trodd jeg skulle bli utsatt for – slik unison og totalt ensidig krigspropaganda som aviskiosker og etermedia er så fulle av den senere tid. Ingen hørbare stemmer som sier FRED, NÅ! Uhyre skremmende, forsimplende og fordummende. Si meg: hvem har besluttet at vi de facto er i krig mot vår store nabo i øst?

Bli med i kampen mot krig som middel for å løse konflikter, også om konflikten ser ut slik den gjør i Ukraina i disse dager. Kanskje særlig nettopp da! Blir du med?Tar du Helge Hagens utfordring? Meld deg inn i Antikrigs-Initiativet!

Uttalelse: Norge må etterleve vedtaket i FNs Sikkerhetsråd

Krigen i Ukraina har pågått i snart 4 måneder. Vårt svar blir igjen: Forhandlinger, avtaler og fred i Ukraina. Hvor er Norge i dette? Vi fremmet sammen med Mexico et forslag i FNs Sikkerhetsråd 6. mai som ble enstemmig vedtatt:

Uttalelse fra presidenten i Sikkerhetsrådet


På Sikkerhetsrådets 9028. møte, avholdt 6. mai 2022, i forbindelse med  rådets behandling av punktet  “Opprettholdelse av Ukrainas fred og sikkerhet“, kom presidenten i Sikkerhetsrådet med følgende uttalelse på vegne av rådet:

Sikkerhetsrådet uttrykker dyp bekymring angående opprettholdelse av Ukrainas fred og sikkerhet.
 
Sikkerhetsrådet minner om at alle  medlemsstater har påtatt seg, under  FNs charter, plikten  til å avgjøre sine internasjonale tvister med fredelige midler.

Sikkerhetsrådet uttrykker  sterk støtte til generalsekretærens  innsats i  jakten på en fredelig løsning.

Sikkerhetsrådet ber generalsekretæren orientere Sikkerhetsrådet etter at denne uttalelsen er vedtatt.»


Dette er løsninger i tråd med FN-paktens klare linjer for konfliktløsning.

Hva gjør så Norge? Ignorer fullstendig et vedtak vi selv har fremmet og isteden sender mere våpen til Ukraina! Altså mere død og ødeleggelse! Nå sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram at det er aktuelt for Norge å lære opp ukrainske soldater i våpenbruk, og han vil ikke utelukke at det kan skje på norsk jord.

Det er en skam for den såkalte fredsnasjonen Norge. Dette må bli slutt straks. Vi krever at Storting og Regjering tar tak i vedtaket fra FNs Sikkerhetsråd og går i gang med å få det satt ut i livet fortest mulig. Gjerne sammen med Mexico og andre land.

Antikrigs-Initiativet

Stormaktspolitikk på Litteraturhuset

Antikrigs-initiativet, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) og Klimafestivalen §112 sto sammen om arrangementet «Sikkerhetspolitikk på kollisjonskurs med klimamål og fred?» på Litteraturhuset torsdag kveld.

Journalist og forfatter Bård Wormdal innledet med foredraget «Stormaktspolitikk i Nordområdene og Norge», og ga de fremmøtte  innsikt i sikkerhetspolitiske forhold som vi ellers hører svært lite om.

Amerikansk dominans av norsk etterretning

Wormdal tok utgangspunkt i det han kalte «Norges geografiske forbannelse», der vi ligger sentralt plassert i nordområdene. Han viste innledningsvis til konkrete hendelser

Bård wormdal
Bård Wormdal (Foto: Ståle Olsen)

de siste årene, der både russerne og amerikanerne/NATO har gjennomført store militærøvelser.

Norge har en sentral rolle i innhenting av etterretningsinformasjon, og har på mange måter fungert som USAs øyne og ører mot Sovjetunionen og Russland. Sentralt i Wormdals foredrag sto historien om Vardø-radaren, som eies og driftes av USA, og som leverer viktig informasjon direkte til amerikanerne. Denne radaren oppgraderes kraftig i disse dager.

Lar vi oss bruke i et stormaktsspill? Hva vet egentlig våre egne myndigheter om hva som foregår?

Wormdal konkluderte med at det er amerikansk dominans av norsk etterretning. Dette kan skape større spenninger i forholdet til Russland og svekke norsk sikkerhet.

Paneldiskusjon og spørsmål fra salen

Etter Wormdals foredrag var det klart for en paneldiskusjon. I panelet satt Tor Ivar Strømmen (orlogskaptein og forsker ved Sjøkrigsskolen), Susanne Urban (IKFF) og Åse Møller Hansen (IKFF/antikrigs-initiativet). Bård Wormdal tok også plass. Ordstyrer var Terje Alnes fra Antikrigs-initiativet.

Paneldiskusjonen ble etterfulgt av en åpen runde der folk i salen kunne ta ordet. De fremmøtte kom med mange gode innlegg og spørsmål til panelet. Diskusjonen og spørsmålsrunden ble tatt opp av lydtekniker, og et 55 minutters sammendrag kan bli å høre i programmet «Debatt i P2» (NRK) i neste uke, hvis NRK er fornøyd med opptakene.

Panelet 2
Fra venstre: Terje Alnes, Tor Ivar Strømmen, Susanne Urban, Åse Møller-Hansen og Bård Wormdal (Foto: Ståle Olsen)

Innlegget BT ikke vil trykke

Antikrigs-initiativet svarer på kommentaren som sto på trykk i Bergens Tidende 26. august, der det argumenteres for at Norge er tjent med å sende et marinefartøy til Persiabukta. BT vil ikke trykke innlegget, derfor legger vi det ut her.

 ______________________________

 

Ståle Ulriksen 260819
Forsker ved Sjøkrigsskolen, Ståle Ulriksen,mener vi bør si ja til USAs forespørsel (skjermdump fra bt.no)

Norge må si nei

26. august har forsker ved Sjøkrigsskolen, Ståle Ulriksen, en kommentarartikkel der han tar opp USAs henvendelse om å bidra i en internasjonal styrke for å beskytte skipsfarten i Persiabukta. Ulriksen har flere motforestillinger, bl.a. at beredskapen her hjemme blir svekket. Likevel vil det være svært vanskelig, og kanskje til skade for norsk sikkerhet å si nei, skriver han.

Antikrigs-initiativet er uenig, det er ikke vanskelig å si nei. Norge bør absolutt si nei til å delta, akkurat som Tyskland har gjort. En slik deltakelse er et bidrag til å trappe opp konflikten mellom Iran og USA. Konflikten har ingen militær løsning, det er kun samtaler og diplomati som kan sikre fred, også for den internasjonale skipstrafikken i området.

Antikrigs-initiativet sier seg enig med de to seniorforskerne ved NUPI, Julie Wilhelmsen og Sverre Lodgaard, som begge fraråder å sende militærfartøy til Persiabukta. – Hvis regjeringen sier ja til å delta i en amerikansk-ledet militæroperasjon i Persiabukta, kan det bli en snubletråd som fører oss inn i en krig vi helst vil unngå, sier Lodgaard.

Vi frykter at Norge enda en gang skal la seg lure inn i en internasjonal konflikt. Norge må lære av erfaring. I 2011 bombet norske F-16 fly Libya. Det som i utgangspunktet skulle være en begrenset militær operasjon utviklet seg til full krig. I ettertid vet vi at hele krigen var basert på en serie løgner. Landet ble fullstendig ødelagt. En eventuell krig i Iran vil være en enda større katastrofe.

Ulriksen synliggjør den umulige situasjonen som Norge har satt seg i, ved at vi i stadig større grad underlegger oss USA i forsvars- og sikkerhetspolitikken. Skal vi vise oss «som en god alliert», ved å si ja til enda en forespørsel fra USA, kan dette føre oss inn i en endeløs krig.

Antikrigs-initiativet mener at det norske forsvaret skal forsvare Norge. Vi vil ikke sende noen norske soldater utenfor landets grenser, med unntak for fredsbevarende operasjoner i FN-regi.

For Antikrigs-initiativet
Gitte Sætre og Terje Alnes