FRED, NÅ!

Av Helge Hagen, medlem i Antikrigs-Initiativet

De sanseløse myrderiene (les: Ukrainas “våroffensiv”), som pressen her i landet har sett fram til med utålmodig forventning, synes nå å være i gang. Antall unge mennesker som allerede i de første to døgn av denne “offensiven” er brent levende i hjel i ulike typer kjøretøy, skal være stort. Omtrent som forventet, vil man vel, på grusomt vis, kunne si.

“Fredsnasjonen” Norge har bidratt med sitt til dette. Ikke med forsøk på å få i gang reelle forhandlinger for å sette en stopper for disse meningsløse myrderiene (fordi det kunne jo russerne hatt taktiske fordeler av, gitt situasjonen på slagmarken nå), men altså med kuler og krutt; stridsvogner og granater, til en NATO/USA-ledet ukrainsk hær som uansett ikke kan “vinne” på den grusomme slagmarken.

Derfor: forhandlinger NÅ, før enda flere menneskeliv går tapt – og det til ingen nytte. Hvert menneske er et univers i seg selv, og INGEN har rett til å ta fra det det livet de eier, eller kommandere andre til å gjøre det. Krig er forakt for liv: intet kan forsvare det.

Krev derfor våpenstillstand NÅ, og vær derved med på (å prøve) å redde kanskje hundre tusen (eller fler) unge menneskers liv! Kolossale tall! Dette må da være noe å kjempe for! Heller enn å slåss for akkurat hvor grensen mellom Ukraina og Russland skal gå, gitt de komplekse historiske og politiske forutsetninger som ligger til grunn.

Forestillingen om at Ukraina bare er første steg i en større russisk plan om å underlegge seg hele Europa (og lignende oppfatninger), er, slik jeg ser det, rent oppspinn, lagt ut for å sikre NATO/USA sine strategiske interesser, våpensalg m.m.

Uansett er dette slukt kritikkløst av et unisont norsk pressekorps og øvrige media. Det forbløffer – og skremmer meg. Aldri før har jeg her i landet opplevd – eller trodd jeg skulle bli utsatt for – slik unison og totalt ensidig krigspropaganda som aviskiosker og etermedia er så fulle av den senere tid. Ingen hørbare stemmer som sier FRED, NÅ! Uhyre skremmende, forsimplende og fordummende. Si meg: hvem har besluttet at vi de facto er i krig mot vår store nabo i øst?

Bli med i kampen mot krig som middel for å løse konflikter, også om konflikten ser ut slik den gjør i Ukraina i disse dager. Kanskje særlig nettopp da! Blir du med?Tar du Helge Hagens utfordring? Meld deg inn i Antikrigs-Initiativet!

Leave a Reply