Hangarskip og bombefly skaper ikke trygghet

Av Nikolai Østgaard (styreleder i Antikrigs-Initiativet) og Terje Alnes (sekretær i Antikrigs-Initiativet). Innlegget er refusert av Bergens Tidende, Bergensavisen og Klassekampen.

Utenfor Vesterålen har norske F-35 kampfly nylig deltatt i en felles øvelse med hangarskipet USS Gerald R Ford og amerikanske supersoniske bombefly. Dette var en del av øvelsen Arctic Challenge, der 13 nasjoner og over 150 fly deltok. Øvelser av denne typen er dessverre ikke et bidrag til fred. Hangarskip og bombefly skaper ikke trygghet.

Da verdens største krigsskip besøkte Oslo fikk statsminister Støre en omvisning om bord. Han mente at hangarskipet trygget vår sikkerhet og omtalte det likegodt som «et fredsskip». Dette er en grov feilslutning og misbruk av ord. Skipet er en atomdrevet krigsmaskin og utrustet for å bære atomvåpen. Med sine 75 kampfly og 4500 soldater representerer det en formidabel ødeleggelseskraft og er en fare for oss alle.

Mottakelsen av hangarskipet ble en mediebegivenhet, der statsministerens begeistring dessverre var symptomatisk. Det ble viftet med norske flagg, anløpet ble nærmest en forlengelse av 17. mai. Den samme begeistringen preget pressefolk. Bergens Tidenes kommentator skrev at «hadde hangarskipet tatt turen innom Bergen, ville eg vifta med norske flagg på kaien. For hangarskipet er verdt å feire.»

Vi bør alle reflektere over hva en slik glede og feiring av uhemmet militarisme betyr. Antikrigs-Initiativet ser med stor uro på den økende militariseringen av nordområdene.

På samme måte frykter vi at den nye tilleggsavtalen om forsvarssamarbeid med USA, som Stortinget vedtok i fjor, gjør Norge til et mer utsatt og utrygt land. Avtalen gir USA eksklusiv bruksrett til Rygge, Sola og Evenes flybaser, og Ramsund orlogsstasjon. Norske myndigheter kan ikke vite hva som lagres på basene, vi har nemlig ikke adgang.

USA investerer nå 2 milliarder på Rygge. Amerikanske kampfly og personell vil stå i døgnkontinuerlig alarmberedskap, klare til å ta av fra norsk territorium. Rygge inngår i et amerikansk program for å styrke USAs avskrekkende nærvær i Europa. Vi ser etableringen av slike baser som farlig. De vil være naturlige bombemål i en krigssituasjon.

De reservasjonene det var bred politisk enighet om for kort tid siden er avviklet, og vi takker og bukker for at norsk territorium brukes som oppmarsjområde for amerikanske stridskrefter kloss opp mot Russlands grenser. De vil ha oss til å tro at den amerikanske militærmakt er en fredsbevarende styrke.

Vi ser med bekymring på hvordan norske politikere og norske medier er samstemte i sin støtte til en kraftig militær opprustning. Regjeringen bør snu og kreve våpenhvile og fredsforhandlinger for å få slutt på krigen i Ukraina, før den utvikler seg til noe enda verre. Diplomati og dialog kan aldri erstattes av hangarskip og bombefly.

No U.S. Bases on Norwegian Soil – signer oppropet

Signer det internasjonale oppropet her

On June 3, 2022, a majority in the Norwegian Parliament approved a bilateral Supplementary Defense Cooperation Agreement (SDCA) with the U.S. government, which the conservative Norwegian government had signed on April 16, 2021.

The SDCA allows the creation of four permanent U.S. military bases on Norwegian soil: one in the south-east (Rygge), one in the south-west (Sola), one in the mid-north (Evenes), and one west of that (Ramsund). Some of these are not far from Russia, the understood justification for the bases.

The SDCA allows immunity from Norwegian criminal prosecution for U.S. troops, and allows U.S. military activity beyond the locations of the bases. This means that U.S. troops will be able to engage in activities anywhere within Norway that the Norwegian government approves, and that all U.S. troops will be completely immune from accountability to Norwegian laws for any crimes they may commit. An extensive record of crimes by U.S. military members at foreign bases has been documented by World BEYOND War and many other organizations.

Peace activists from various groups including Stop NATO, Antiwar-Initiative, and IKFF (Norwegian WILPF) have opposed this agreement through street demonstrations, newspaper articles, and social media campaigns.

We are launching this petition effort globally in hopes of getting through to the Norwegian and U.S. governments.

Kjære folkevalgte på Stortinget

Bergen, 31. mai 2022

(dette brevet har Kristin Jacobsen Leganger sendt på e-post til alle stortingsrepresentantene som skal stemme over Baseavtalen fredag 3. juni)

Jeg skriver til dere igjen, i fortvilelse og med håp om at hver og èn av dere vil sette dere sågrundig inn i SDCA-avtaleteksten at dere virkelig ser og forstår hva den innebærer. 
Jeg, en vanlig norsk kvinne, spesialpedagog/lærer og aktiv i fredsbevegelsen (IKFF og AKI), har lest den knappe 37-siders SDCA-teksten om AFA (Agreed Facilities and Areas, på norsk kalt “omforente områder”) gjentatte ganger, og er dypt sjokkert.

Har dere lest den, dere som skal ta dette skjebnevalget på vegne av alle oss som bor i Norge? Vet dere hva som står i den?
Når jeg hører på nyheter og i debatter hva våre fremste politikere sier om SDCA tror jeg ikke mine egne ører: De regelrett benekter at SDCA handler om etablering av fire faste, militære USA-baser, med til dels omfattende avståelse av norsk jord, norsk suverenitet, norsk jurisdiksjon, norske arbeidsvilkår, norske regler for skatt og avgifter, og ikke minst:
avståelse av norsk base- og forsvarspolitikk, som gjennom tidene har ivaretatt en fredelig, ikke-truende relasjon til vår store nabo i øst. 

Continue reading “Kjære folkevalgte på Stortinget”

Åse Møller-Hansen – appell på Nasjonal aksjonsdag mot baseavtale med USA

Jeg kommer fra Internasjonal kvinneliga for fred og frihet og fra Antikrigs-Initiativet. I dag er det nasjonal markering i flere norske byer mot baseavtalen med USA. Jeg vil si litt om våre amerikanske allierte.

Fredsbevegelsen blir ofte beskyldt for å være anti-amerikanske. Men USA har selv en rekke fredsorganisasjoner som er helt på linje med oss. De er våre allierte. Når vi aksjonerer mot amerikanske baser i Norge, så aksjonerer amerikanske fredsorganisasjoner for å overføre store deler av $ 770 milliarder militærbudsjettet for 2022 til velferd, helse og klimatiltak. Et viktig tiltak er å stenge ned de 800 amerikanske baser som er spredt rundt på alle kontinent. I The no bases campaign nevner fredsorganisasjonen World BEYOND War også andre grunner for å legge ned basene, blant annet disse syv som er svært relevante i norsk sammenheng:

Basene øker spenningen. Tilstedeværelsen av amerikanske tropper, massive våpenarsenaler og tusenvis av fly, stridsvogner og skip i hvert hjørne av verden utgjør en reell trussel mot omkringliggende land og er en provokasjon og en permanent påminnelse om USAs militære kapasitet. Basene brukes til militærøvelser og trening på krig.

De tilrettelegger for krig. Forhåndslagring av våpen, tropper, kommunikasjonsutstyr, fly, drivstoff osv. gjør logistikken effektiv. Fordi USA kontinuerlig utarbeider planer for militære aksjoner rundt i verden og alltid har tropper klare, kan de med små grep igangsette kampoperasjoner.

Continue reading “Åse Møller-Hansen – appell på Nasjonal aksjonsdag mot baseavtale med USA”

Diane Berbain – appell på Nasjonal aksjonsdag mot baseavtale med USA

Norge må arbeide for fred og mot en politikk som øker faren for krig i Norge og internasjonalt. Dette gjør vi ved å si nei til baseavtalen.

Baseavtalen er en bilateral avtale mellom Norge og USA, verdens største militærmakt, og skal behandles av Stortinget før sommeren. Baseavtalen vil berøre flere områder som Sola flystasjon sammen med Rygge, Evenes og Ramsund, som vil bli et såkalt omforent område.

«Omforente områder» er et konsept som gir amerikanske styrker ubetinget tilgang og bruk av disse for en rekke formål. Dette betyr å gi fra oss suverenitet på norsk jord. Baseavtalen innebærer fast stasjonering av amerikanske soldater i fredstid. Dette er i strid med norsk basepolitikk.

Avtalen kan også innebære at det blir stasjonert atomvåpen på norsk jord. Dette er et brudd med tradisjonell norsk avspenningspolitikk. Amerikanske baser i Norge vil øke spenningen mot Russland. Det er i vår interesse å ha et godt forhold til nabolandet i øst. Flybaser og permanent tilstedeværelse vil kunne forstås som en mer aggressiv atferd fra norsk side. I tillegg er det en helt klar endring i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Norge må føre en avspenningspolitikk og ikke føre en politikk som gir økt spenning i nordområdene.

Den amerikanske basepolitikken har støttet opp om amerikansk krigføring i land som Irak, Libya og Afghanistan. Historien har vist oss at veien mot trygghet og sikkerhet kan ikke oppnås med militære midler. Sikkerhet og trygghet må søkes gjennom samarbeid, tillit og lavspenning.

Norge må si nei til SDCA-avtalen og fortsette sin politikk for godt og sikkert naboskap med Russland. Denne avtalen som vil plassere amerikanske soldater og utstyr nær grensen til Russland vil bli oppfattet som en uvennlig og truende handling. Det er i Norges og i verdens interesse å satse på helt andre virkemidler for å få fred og frihet.

Vi må si nei til amerikanske baser på vårt territorium. Vi er glad for å delta i markeringene mot baseavtalen på den nasjonale aksjonsdagen i dag.

Nasjonal aksjonsdag mot baseavtalen lørdag 23. april

Nettverket Aksjon mot baseavtale med USA vil aksjonere flere steder i Norge lørdag 23. april (se oversikten på aksjonens nettside). Dette for å markere motstand mot regjeringen Solbergs “Tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA” – baseavtalen – som Stortinget skal ta stilling til før sommerferien.

I Bergen arrangerer Antikrigs-Initiativet en markering sammen med flere andre organisasjoner.


Oppmøte på Vågsallmenningen 12, foran Kunsthall 3,14 – kl. 13.00.
Bli med du også!


Avtalen vil gi USA fire militærbaser på norsk jord; på Rygge, Sola, Evenes og Ramsund. Her kan amerikanerne gjøre som de vil, uten av Norge har noe vi skal ha sagt. Hva USA tar med seg inn i landet er utenfor vår kontroll. Det betyr f.eks. at vår reservasjon mot atomvåpen på norsk jord ikke lenger har noen troverdighet.

Aksjon mot amerikanske baser

Antikrigs-Initiativet, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) og uavhengige aktivister samlet seg i Bergen sentrum i dag og markerte motstand mot baseavtalen. Regjeringen Solbergs bilaterale avtale med USA lar amerikanerne få etablere militærbaser på Rygge, Sola, Evenes og Ramsund. I praksis kan amerikanerne på disse fire basene få operere som om de var i USA, norske myndigheter har ingenting de skulle ha sagt. Vi må legge press på Stortinget og kreve at avtalen avvises når den skal behandles senere i vår!

Mange forbipasserende fikk vite om dette for første gang takket være aksjonen i dag. Noen ble så indignerte over dette at de lovte å melde seg inn i AKI. Her kan du laste ned løpeseddel som Aksjon mot baseavtale med USA har laget.Vi vil ha fornuft!

Gitte Sætre holdt appell på markeing mot baseavtalen i Bergen 19. februar 2022.

Baseavtalen: Vi vil ha fornuft! De amerikanske baser på norsk jord skaper ikke sikkerhet. Basene vil gjøre Norge til bombemål – USAs fremskutte front. Ingen konstruktiv forandring vil skje med dagens politikk.

Appell ved styreleder i AKI Gitte Sætre på markering mot baseavtalen 19. februar 2022.

Vi vil ha fornuft! Amerikanske baser på norsk jord skaper ikke sikkerhet

På mange fronter arbeides det nå for nedrustning, bærekraft og fordeling av makt mellom flere.  Amerikanske baser i Europa er ikke et valg som tilhører denne tankegangen. 

Valget står ikke mellom USA og Russland og det absurde remake av den kalde krigen vi opplever i disse dager. Både USA og Russland har ytterst autoritære maktstrukturer. Det er ikke et reelt valg.

Gitte Sætre holder appell på markering mot baseavtalen 19. februar.
Foto: Dave Watson

Folket ønsker på ingen måte denne verdensordenen basert på krigs-frykt.

Det virkelige valget er alternativet, det fredelige samarbeid om de faktiske utfordringene verden har i dag.

Vi vil ha fornuft!

De amerikanske baser på norsk jord skaper ikke sikkerhet,

Basene vil gjøre Norge til bombemål – USAs fremskutte front.

Ingen konstruktiv forandring vil skje med dagens politikk.

Viljen til selvstendig tenkning i den norske regjeringen er minimal.

Ja, regjeringen er presset fra USA

Ja, presset fra NATO og det industrielle militære komplekset er kraftfullt

Å balansere dette presset krever folkelig mobilisering.

Det er nettopp det vi er i gang med nå.

Vi mobiliserer en ny, fornuftig opposisjon.

En sterk folkelig bevegelse for fred, samarbeide og fornuft.

Vi er ikke bange. Vi frykter ikke fienden.

vi har andre planer. Vi har en sivilisasjon å redde.

kan dere høre oss?

Continue reading “Vi vil ha fornuft! Amerikanske baser på norsk jord skaper ikke sikkerhet”