SoMe-kampanje mot baseavtalen

Norge står i fare for å få fire amerikanske baser på norsk jord. Vi er mange i Norge i dag som jobber mot opprustning med tilhørende krigshissing. Antikrigs-Initiativet støtter en underskriftskampanje mot avtalen og arrangerer nå en plakat-kampanje på Facebook, Twitter og Instagram.

Vi ønsker å bli sterkere for å kunne ha politisk påvirkningskraft, og flere i befolkningen må få vite hva som står på spill. Vil du hjelpe?

Facebook, Twitter og Instagram er plattformer som foreløpig når ut til mange med begrensede midler. Din deltagelse vil gi størrelse på kampanjen. Del et bilde slik at denne kampanje kan fortsette i flere måneder fremover. Vi ser at det hjelper, bare de tre bildene over har nådd ut til mange tusen personer.

Bruk gjerne emneknaggene: #IngenAmerikanskeBaser #NyForsvarsPolitikk og/eller legg inn en lenke til oppropet (https://www.nobelwill.org/appell.html)

Print ut plakaten, ta bilde og del!

Antikrigs-Initiativet: Baseavtalen er en trussel mot freden

(Høringssvar fra Antikrigs-Initiativet på forslag om gjennomføring av tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA)

Stortinget må avvise regjeringen Solbergs tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA

Dette er ikke en del av av NATO-forpliktelsene til Norge, men en bilateral avtale med USA. Den nye avtalen innebærer:

– opprettelse av fire amerikanske militærbaser på norsk jord: Tre flybaser – på Rygge, Sola og Evenes, og en marinebase ved Ramsund Orlogsstasjon
– en total endring av norsk basepolitikk, slik den har lagt fast siden inngåelsen av NATO-medlemskapet i 1949
– et klart brudd på norsk sjølråderett

Om disse basene blir en realitet er det ikke et bidrag til forsvaret av Norge, men derimot et ledd i USAs strategi for å nedkjempe Russland. Rand Corporation uttrykker dette klart i sin rapport fra 2019, der det heter at målet for USA er “å forstrekke og destabilisere Russland”, med økonomiske sanksjoner og etablering av militærbaser i NATO-land. Rand Corporation – en 70 år gammel tenketank finansiert i stor grad av US Department of Defence, US Army, US Air Force og US Homeland Security – har ikke Norges interesser i tankene. De er påvirkningsagenter for det amerikanske militær-industrielle komplekset inn mot amerikanske beslutningstakere.

Amerikanske militærbaser i Norge er ikke i det norske folks interesse

Det norske Forsvaret blir mer og mer integrert i USAs aggressive, globale strategi og mindre og mindre en institusjon med oppgave å forvare vårt territorium i tilfelle av et militært angrep. I økende grad settes norske innsatstyrker inn i NATOs “out-of-area” operasjoner og også nå direkte underlagt amerikansk kommando, slik fregatten KNM “Fridtjof Nansen” for øyeblikket er, som støtteskip for det amerikanske hangarskipet USS “Harry S Truman”.

Continue reading “Antikrigs-Initiativet: Baseavtalen er en trussel mot freden”

Husk høringsfristen 8. desember

Antikrigs-Initiativet oppfordrer alle motstandere av regjeringen Solbergs tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA til å sende inn sitt eget, personlige høringssvar der Stortinget anbefales å avvise avtalen. Stortinget skal behandle saken våren 2022, og det er viktig å synliggjøre motstand mot at USA får ta seg til rette på norsk jord med militærbaser der norske myndigheter ikke har adgang!

Her ser du de høringsuttalelsene som har kommet inn foreløpig (det har muligens kommet inn flere, det kan ta mange dager før innsendte uttalelser blir offentlig tilgjengelige).

Du registrerer ditt eget høringssvar på denne siden

Ingen amerikanske baser!

Lørdagens ambulerende markering i Bergen sentrum ble gjennomført i god stil, og med flere appellanter enn sist. Inntrykket er at folk ikke kjenner til at det legges til rette for amerikanske militærbaser i Norge. Etter denne markeringen er det imidlertid langt flere bergensere som er opplyst om saken.

Åse Møller-Hansen var en av appellantene mot baseavtalen

Antikrigs-Initiativet planlegger flere aksjoner i nær fremtid.

Video og bilder av David Watson, og enda flere kan sees her.

AKI aksjonerer mot baseavtalen lørdag 27. november

Antikrigs-Initiativet aksjonerer igjen i Bergen sentrum – førstkommende lørdag 27. november kl. 12.30. Vi inviterer alle til å delta.

Vi tar med banneret med teksten Ingen amerikanske baser på norsk jord, og har trykket et nytt opplag med løpesedler som vi håper dere vil hjelpe oss å dele ut.

Oppmøte: Vågsallmenningen 12, utenfor Kunsthall 3,14, kl. 12.30


Vi vil deretter bevege oss rundt på ulike steder i sentrum der vi gjør korte stopp og holder appeller. Aksjonens mål er å skape oppmerksomhet rundt Solberg-regjeringens tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA (Baseavtalen) og øke motstanden mot denne. Saken skal behandles i Stortinget våren 2022. Publikum oppfordres til å signere oppropet mot avtalen og til å sende inn sine egne høringsuttalelser innen fristen 8. desember.

Vi håper å se flest mulig av dere på lørdag, velkommen!