Hangarskip og bombefly skaper ikke trygghet

Av Nikolai Østgaard (styreleder i Antikrigs-Initiativet) og Terje Alnes (sekretær i Antikrigs-Initiativet). Innlegget er refusert av Bergens Tidende, Bergensavisen og Klassekampen.

Utenfor Vesterålen har norske F-35 kampfly nylig deltatt i en felles øvelse med hangarskipet USS Gerald R Ford og amerikanske supersoniske bombefly. Dette var en del av øvelsen Arctic Challenge, der 13 nasjoner og over 150 fly deltok. Øvelser av denne typen er dessverre ikke et bidrag til fred. Hangarskip og bombefly skaper ikke trygghet.

Da verdens største krigsskip besøkte Oslo fikk statsminister Støre en omvisning om bord. Han mente at hangarskipet trygget vår sikkerhet og omtalte det likegodt som «et fredsskip». Dette er en grov feilslutning og misbruk av ord. Skipet er en atomdrevet krigsmaskin og utrustet for å bære atomvåpen. Med sine 75 kampfly og 4500 soldater representerer det en formidabel ødeleggelseskraft og er en fare for oss alle.

Mottakelsen av hangarskipet ble en mediebegivenhet, der statsministerens begeistring dessverre var symptomatisk. Det ble viftet med norske flagg, anløpet ble nærmest en forlengelse av 17. mai. Den samme begeistringen preget pressefolk. Bergens Tidenes kommentator skrev at «hadde hangarskipet tatt turen innom Bergen, ville eg vifta med norske flagg på kaien. For hangarskipet er verdt å feire.»

Vi bør alle reflektere over hva en slik glede og feiring av uhemmet militarisme betyr. Antikrigs-Initiativet ser med stor uro på den økende militariseringen av nordområdene.

På samme måte frykter vi at den nye tilleggsavtalen om forsvarssamarbeid med USA, som Stortinget vedtok i fjor, gjør Norge til et mer utsatt og utrygt land. Avtalen gir USA eksklusiv bruksrett til Rygge, Sola og Evenes flybaser, og Ramsund orlogsstasjon. Norske myndigheter kan ikke vite hva som lagres på basene, vi har nemlig ikke adgang.

USA investerer nå 2 milliarder på Rygge. Amerikanske kampfly og personell vil stå i døgnkontinuerlig alarmberedskap, klare til å ta av fra norsk territorium. Rygge inngår i et amerikansk program for å styrke USAs avskrekkende nærvær i Europa. Vi ser etableringen av slike baser som farlig. De vil være naturlige bombemål i en krigssituasjon.

De reservasjonene det var bred politisk enighet om for kort tid siden er avviklet, og vi takker og bukker for at norsk territorium brukes som oppmarsjområde for amerikanske stridskrefter kloss opp mot Russlands grenser. De vil ha oss til å tro at den amerikanske militærmakt er en fredsbevarende styrke.

Vi ser med bekymring på hvordan norske politikere og norske medier er samstemte i sin støtte til en kraftig militær opprustning. Regjeringen bør snu og kreve våpenhvile og fredsforhandlinger for å få slutt på krigen i Ukraina, før den utvikler seg til noe enda verre. Diplomati og dialog kan aldri erstattes av hangarskip og bombefly.