Appell på Folkefest på Torgallmenningen

Nikolai Østgaard, styreleder i Antikrigs-Initiativet, holdt denne appellen på Folkefesten i regi av FN-sambandet 28. oktober (les hele teksten under videoen):

1.   Vi lever i en farlig tid 
2.   To langvarige konflikter har eskalert til varme brutale kriger med enorme lidelser 
3.   Israel – Palestina konflikten startet ikke 7 oktober i år, men i 1948 da palestinerne ble fordrevet fra sitt land. Krigen i Ukraina startet ikke 24 februar 2022, men i 2014. 
4.   Begge krigene kunne vært unngått, dersom man hadde valgt forhandlinger for å finne løsninger på de underliggende problemene.
5.   Vi i AKI stiller krav om «umiddelbar våpenhvile og forhandlinger» i begge krigene. Blodbadet må stoppe.
6.   For Palestina har det vært utallige resolusjoner i FN for å sikre deres rettigheter og frihet, men de ble aldri fulgt opp. Palestinerne opplever derimot okkupasjon og apartheid. Nå foregår det et regelrett folkemord mot sivile i Gaza. Massakren av palestinere i Sabra og Shatila – 1982 —- en gang til.

I går oppfordret FNs generalforsamling om våpenhvile med norsk støtte. Men, i FNs sikkerhetsråd er det en nasjon som blokkerer våpenhvile:  gjett hvem —– USA

Fred og sikkerhet kan bare oppnås gjennom forpliktende politiske avtaler der Israels okkupasjons- og apartheidpolitikk opphører.

Forhandlinger må finne løsning på palestinernes menneskerettigheter og legitime krav.
7.   For Ukraina forelå det løsninger allerede i 2015 med Minsk 2 avtalen, som ble støttet av FNs sikkerhetsråd og dermed forplikter alle medlemslandene. MEN, som vi nå vet, daværende ukrainske president Poroshenko, tidligere tyske forbundskansler Merkel og tidligere franske president Hollande har alle stått fram og sagt at de aldri mente alvor med Minsk 1 og 2. De undertegnet avtalene kun for å vinne tid for å forberede seg til krig mot Russland. Helt i tråd med Rand Corporation, en tenketank finansiert av USAs militære, sin rapport fra 2019 sendte Vesten «dødelige våpen» til Ukraina og bidro til en massiv oppbygging av Ukrainas militære. Denne rapporten skriver i klartekst at målet er «Å forstrekke og destabilisere Russland», og blant mange punkter finner vi også etablering av amerikanske baser i NATO land, som vi i AKI jobbet iherdig med å få stoppet i 2020 og 2021 Fredsutkast fra april 2022, som var klar til undertegnelse, ble stoppet av Boris Johnson, Storbritannia Det ukrainske folket lider. Krigen må avsluttes ved forhandlingsbordet – ikke på slagmarken. 
8.   I forrige uke ble lyden fra krigstrommene ytterligere forsterket. President Biden ber om mer enn 100 milliarder dollar til støtte for Ukraina, Israel og Taiwan og mer enn halvparten av dette er til våpen. Med dette skal altså USA utfordre militært både Russland, Iran og Kina samtidig. Den nye «axis of evil».  Begrunnelsen er utilslørt: nemlig USAs overherredømme i verden. Dette kan ende med katastrofe for både det amerikanske folk og folk i resten av verden. 
9.   Vi krever at Norge nå sier stopp – og bryter med denne galskapens galei. Dessverre støtter nå alle partiene på Stortinget våpenforsendelser til krigssoner – og vi får håpe noen av de vil snu.
10.              Når politikerne svikter er det desto viktigere hva du og jeg gjør
11.              Er du en som roper du på mer våpen ELLER er du en som krever våpenhvile og forhandlinger og slutt på våpenforsendelser
12.              Det betyr mye hva du velger
Hilsen Antikrigs-Initiativet

Leave a Reply