Aksjon lørdag 18. februar kl. 12

STANS VÅPENSENDINGENE – FORHANDLINGER NÅ


Aksjon lørdag 18. februar kl. 12, oppmøte Vågsallmenninge
n

Ambulerende markering – appeller – løpesedler

Krigen i Ukraina eskalerer. Stadig flere og tyngre våpen sendes fra Norge og andre NATO-land. Jens Stoltenberg sier at «våpen er veien til fred» og utenriksminister Anniken Huitfeldt at «krigen skal vinnes på slagmarken».

Det de ikke sier er at hundrevis drepes hver eneste dag krigen pågår. Det er reell fare for at krigen kommer helt ut av kontroll og at atomvåpen tas i bruk, noe «The Bulletin of the Atomic Scientists» nettopp har advart mot.

Vi krever at regjeringen skal stoppe våpensendingene og arbeide for fredsforhandlinger i tråd med FN-paktens retningslinjer for fredsløsninger.

Bli med og vis motstand mot krigen og krigspolitikken – fred er veien!

Signer oppropet: Norge må velge en ny vei i Ukraina-krigen

Leave a Reply