Ukraina-krigen er allerede tapt

Av Bjarne Lavik, styremedlem Antikrigs-Initiativet

Krigen i Ukraina er allerede tapt for 200 tusen soldater som er drept, fysisk og mentalt ødelagt for resten av livet, deres familier og hjemsteder som lider i sorgen. Fremtiden er i stor grad ødelagt for mange, mange flere enn de 200 tusen. For USA, Nato med vasall-staten Norge i front, ser ikke dette ut til å bety noe som helst. «Russland må ikke under noen omstendighet vinne» heter det. Derfor skal det nå pøses på med mere, tyngre og kraftigere våpen og snart fly. Å snakke om våpenhvile og forhandlinger er helt uaktuelt. Faren for opptrapping som fører til en mye mer omfattende krig der atomvåpen tas i bruk er overhengende.

Men om det ikke kommer så langt? «Bare» 200 tusen flere drepte og lemlestede dette året? I landet vårt er det bortimot null diskusjon om dette. Norge er et av de fremste landene i ensidighet og propaganda. Uhyre få stemmer slipper til med andre tanker og løsninger. På Stortinget er der ingen, ikke en som reiser dette.

(Bildet: Hva holder Norge egentlig på med? Her er norske offiserer avbildet sammen med den nazistiske Azov-brigaden i Ukraina. Oberstløytnant Sven Svenson og oberst Joar Eidheim besøkte Azov-regimentet i mars 2015. Bildet er en skjermdump fra Azov-brigadens nettsider).

Historien bak krigen, den virkelige situasjonen nå, er helt fraværende i diskusjonen. Alt vi får i alle kanaler støtter mer krig og mer død. Norges historie som fredsnasjon, mekler og forhandler, er helt utradert. Landet vårt er blitt en aggressiv krigsnasjon. Det er skammelig og trist. FN-pakten med sine klare retningslinjer og prinsipper for å løse konflikter mellom land og stater nevnes ikke. Eller bevisst lagt bort? Nå er det Stoltenbergs parole som gjelder – denne mannen med sitt krigsforbryterrulleblad fra krigen mot Libya – «Våpen er vegen til fred»!

Vi blir fortalt, igjen og igjen at dette er en krig mellom Russland og Ukraina. Problemet er bare at dette sier ikke Nato og USA. «Vi er i krig med Russland», sier de. Og regimet i Ukraina sier det samme, «Vi slåss Natos krig, med deres våpen og vårt blod». Saken er at Ukraina bare er en brikke i USAs sjakkspill mot Russland, et bondeoffer. Og det hele har vært forberedt lenge før kuppet på Maidan mot en lovlig valgt regjering i 2014. Det vrimlet av amerikanske og andre militære av alle typer i Ukraina lenge før det. Og de styrer det hele. Står for alt, etterretning og planlegging. Norske offiserer deltar også. De er avbildet ved «planleggingsbordet» sammen med kjente nazister fra Azov og Høyre Sektor, som er en viktig og integrert del av det ukrainske militære apparat.

Dersom det skal oppnås en fredsløsning, og det må det, nytter det ikke bare å snakke om Russlands invasjon for et år siden. Til og med ledende folk i krigsstaten USA sier det: Denne krigen startet i 2014. Og 14 tusen ble drept de første 8 årene under blant annet parolen «Drep alle russere». Historien og helheten i konflikten må med i dette som startet som en borgerkrig. Alle kriger og konflikter har minst 2 sider. Det må med om en ønsker en løsning!

Tilslutt: Krigen støttes og drives av USA og Nato, der ikke alle Nato-land engang er med. Disse landene utgjør omlag 13% av verdens befolkning. Resten, det overveldende flertallet, støtter ikke krigen og gjentar og gjentar at der må bli fred, forhandlinger og avtaler.

Fred er vegen.

Leave a Reply