Til de politiske partiene

(brev undertegnet av 5 fredsorganisasjoner og sendt 20. august)

I forbindelse med stortingsvalget i september, spør vi hvordan ditt parti stiller seg i forhold til «Tilleggsavtalen mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid» – undertegnet 16.04.2021.

Regjeringen Solberg har gjennom denne avtalen åpnet for å la USA opprette egne baser ved fire norske militæranlegg.  Avtalen skal behandles av Stortinget til høsten.

Norske fredsorganisasjoner ser med stor uro på at Norge gjennom avtalen blir trukket sterkere inn i en geopolitisk strid mellom to stormakter og i et våpenkappløp som medfører stor usikkerhet for Norge.

Permanente baser med amerikanske styrker i Norge er i strid med baseerklæringen fra 1949. Som fredsorganisasjoner og ansvarsbevisste borgere vil vi oppfordre alle partier til å stemme i mot oppretting av amerikanske baser– på Rygge, Sola, Evenes og Ramsund.

I Russland vil etableringen av permanente amerikanske baser i Norge bli oppfattet som en fiendtlig handling og på sikt øke sannsynligheten for en stormaktkonflikt på norsk jord.

I en tid med store felles globale utfordringer, må verdens land samarbeide, ikke inngå nye våpenkappløp. Norge må arbeide for avspenning. Vi må ivareta og videreutvikle et godt naboskap med Russland. Vi ber Stortinget si nei til permanente utenlandske militærbaser på norsk jord, iht. Grunnloven §25.

Vil ditt parti stemme mot avtalen om opprettelse av amerikanske baser i Norge?  Vi takker for raskt svar med emnefelt norsk basepolitikk til ikff@ikff.no 

Med hilsen,

Antikrigs-Initiativet v/Gitte Sætre
Bestemødre for fred v/Randi Heinert
Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, IKFF/WILPF Norge v/Britt Schumann
Norges fredslag v/Tim Liebenhoff
Stopp NATO v/Kristine Mollø-Christensen

Leave a Reply